Regionshospitalet Horsens deltager i uddannelsen af læger fra Aarhus Universitet  

De afdelinger, som har medicinstuderende i klinik er medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, ortopædkirurgisk afdeling og akutafdeling. Dertil har afdelingen for bedøvelse, operation og intensiv 1 uges fokusophold for de medicinstuderende, som er på ortopædkirurgisk afdeling og akutafdelingen.

Til hver af disse afdelinger er tilknyttet en eller flere uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer (UPLer), som har ansvar for introduktion, undervisning mv. af de medicinstuderende, der kommer i deres afdeling.

Planlægning af de kliniske ophold

Varetagelsen af de kliniske ophold for medicinstuderende er fortrinsvis et anliggende mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og de enkelte afdelingers prægraduate kliniske lektorer.

Når det er relevant deltager hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge og HR-konsulent i det overordnede tilrettelæggelse af klinikforløbene.

Vi glæder os at byde dig velkommen som medicinstuderende på Regionshospitalet Horsens.