Tidlig Klinik på Regionshospitalet Horsens

På Regionshospitalet Horsens modtager vi medicinstuderende fra Aarhus Universitet i Tidlig Klinik i slutningen af 2. semester på bachelordelen. 

Når du som medicinstuderende skal i Tidlig Klinik på Regionshospitalet Horsens, modtager du en informationsmail. 

Mailen indeholder

  • Dato og mødetidspunkt
  • Program for opholdet (udleveres evt. først ved opstart)
  • Information om din afdeling
  • Kort over hospitalet
  • Anden relevant information

Du vil enten komme 1 uge på Medicinsk Afdeling, Kirurgi, Ortopædkirurgi eller Akutafdelingen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Regionshospitalet Horsens.