Regionshospitalet Horsens deltager i uddannelsen af medicinstuderende fra Aarhus Universitet.

Medicinstuderende semestreKlik for stort

De afdelinger, som har medicinstuderende i klinikophold, er:

  • Medicin
  • Kirurgi
  • Kvindesygdomme og Fødsler
  • Ortopædkirurgi
  • Akut
  • Bedøvelse, Operation og Intensiv

Til hver af disse afdelinger er tilknyttet en eller flere uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer (UPLer), som har ansvar for introduktion, organisation af klinikophold og den endelige kompetencevurdering mv. Nedenfor kan du se længden af klinikophold, antal studerende og antal rotationer af medicinstuderende per afdeling per semester.


Klik for stort

Planlægning af de kliniske ophold

Varetagelsen af de kliniske ophold for medicinstuderende er fortrinsvis et anliggende mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og de enkelte afdelingers uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer. RH Horsens har ansat uddannelseskoordinerende overlæge Berit Toftegaard til at koordinere uddannelsen af medicinstuderende på tværs af afdelingerne. Hun og øvrige UPLer får sekretærbistand fra Louise Amanda Jonshøj.

Kontaktoplysninger på UPLer

Tværgående uddannelsesansvarlige:

Berit Skjødeberg Toftegaard BERTOF@rm.dk

Louise Amanda Jonshøj louijons@rm.dk

Medicinsk Afdeling:

1. semester kandidat og tidlig klinik

Lene Sundahl Mortensen lenemort@rm.dk

Louise Wamberg louwamje@rm.dk

3. semester kandidat

Asser Mathiassen Oppfeldt asseoppf@rm.dk

Ole Norling Mathiassen olemahia@rm.dk

Kirurgisk afdeling

3. semester kandidat og tidlig klinik

Nellie Bering Zinther NELZIN@rm.dk

Finn Hansen Finn.Hansen@horsens.rm.dk

Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

5. semester kandidat

Helle Kirkegaard HELKIR@rm.dk

Ortopædkirurgisk afdeling

6. semester kandidat og tidlig klinik

Per Møller Hansen perhanse@rm.dk

Akutafdelingen

6. semester kandidat og tidlig klinik

Berit Skjødeberg Toftegaard BERTOF@rm.dk

Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv

Fokusophold for 6. semester kandidat

Niels Dalsgaard Nielsen niels.dn@auh.rm.dk

Afdeling for Blodprøver og Biokemi

Fokusophold for 1. semester kandidat

Else Marie Vestergaard else.marie.vestergaard@rm.dk

Kontakt

Berit Skjødeberg Toftegaard
PhD, Uddannelseskoordinerende overlæge
bertof@rm.dk
Lokal + 45 7842 5292
Mobil + 45 5190 8550