Vi glæder os til at se jer på Kirurgi og håber vi kan tilbyde et par spændende dage, hvor I skal deltage i afdelingens aktiviteter.

Om afdelingen:

Vi har et bredt udvalg af patienter, hvor hernier, galdesten og kirurgiske tarmsygdomme er dominerende. Derudover en del cancer- og terminale patienter .Desuden modtager afdelingen et bredt udvalg af akutte patienter.

Om dagen er der forskellige muligheder som: Stuegang, ambulatorium, operation , skopier og akut modtagelse.  I vil blive opfordret til selv at lave en rotation, så I kan komme rundt og se og opleve mest muligt.


Endelig kan vi ikke opfordre jer nok til også at deltage i vagterne, hvor I især vil kunne møde et bredt udvalg af akutte patienter.

Velkommen til en spændende og åben afdeling med gode muligheder for at få indtryk af problemstillinger angående det kirurgiske speciale og den kirurgiske patient – både akut og elektiv.  Derudover færdighedslaboratorium med mulighed for at øve sig med simpel suturering, men specielt laparoskopisøjle og laparoskopisk simulator.

  • Operationer: Tilbydes deltagelse i både akutte og elektive operationer, specielt omfattende inguinale herniotomier, simple og avancerede ventralhernieoperationer, cholecystektomier, colon- og tyndtarmsoperationer, cancerkirurgi/ileuskirurgi, appendektomier, abscesser, hæmorroidektomier samt diverse gastroskopiske og koloskopiske procedurer. Idet hovedparten af operationer i dag er laparoskopiske, må man ikke forvente, at man får mulighed for at føre kniv og tråd særlig hyppigt. I vil dog have gode muligheder for ”at gå i vask” og være enden del af operationsteamet, både til laparoskopiske og åbne operationer.
  • Stuegang: Deltag i stuegang. Øv dig på samtale med patient og pårørende,også den svære samtale. Skriv journalnotater og lav epikriser. Deltag i stuegang. Øv dig på samtale med patient og pårørende,også den svære samtale. Skriv journalnotater og lav epikriser    
  • Ambulatoriet: Deltag i Ambulatoriet – der er flere linjer dagligt – både på yngre læge niveau og speciallægeniveau.
  • Journaler: Modtage og udfærdige journaler på akutte patienter. – både i akutmodtageenheden og på sengeafdelingen
  • Teoretisk undervisning. Vi stræber efter daglig undervisning , dog ikke på fast tidspunkt – det er en del af det akutte og daglige arbejde på en kirurgisk afdeling, at man er fleksibel.  Vi stræber dog efter  bedside undervisning hver onsdag ved reservelæge.

Det forventer vi:

Når du kommer på afdelingen forventer vi at du aktivt deltager i det daglige arbejde på afdelingen. Det er vigtigt at møde med et åbent sind og være indstillet på en arbejdsplan der ikke er lagt i faste rammer og dermed udnytter de muligheder der er ved både de aktuelle og elektive patienter. Det er derfor vigtigt ar du er indstillet på at bevæge dig rundt i afdelingen i løbet af dagen og ikke altid have en fast opgave.