Ny uddannelse fra september 2021 - fra lægesekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelses- og Forskningsministeriet har etableret en ny erhvervsakademiuddannelse, der skal erstatte den nuværende uddannelse til lægesekretær.
 
Vi forventer at udbyde praktikpladser i uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator på Regionshospitalet Horsens. 
 
Det er VIA, der udbyder den nye uddannelse, og du kan læse mere om optagelse, uddannelsens opbygning, praktik m.m. på VIA's hjemmeside. 
 
Vedr. lægesekretæruddannelsen kan det oplyses, at vi i 2021 kommer til at ansætte lægesekretærelever på den ordinere ordning.  Stillingerne bliver opslået i midt/slut februar 2021 med opstart i september 2021.

Lægesekretærens arbejdsområder

Lægesekretærens arbejdsområder er patientrelaterede opgaver, administration, IT/teknologi, koordination og formidling med nøgleord som god service, kvalitet, ansvarlighed og fleksibilitet. Du arbejder tæt sammen med læger, sundhedsfagligt personale og øvrige faggrupper på hospitalet, og har kontakt med patienter og deres pårørende. Der er fokus på at udvise initiativ, koordineringsevne, fleksibilitet, etisk og moralsk ansvar, selvstændighed, kreativitet og evne til at vejlede, servicere og kommunikere med brugere, borgere og samarbejdspartnere. Der er også fokus på at få forståelse for dataorganisering og dataanalyse, samt kendskab til hvordan man på praktiksteder søger at realisere politisk fastsatte målsætninger.

Adgangskrav

For at få en lægesekretærelevstilling skal du søge en elevplads på sygehuset.

For at komme i betragtning til stillingen skal du:

 • inden elevstart i september have bestået EUX
 • inden elevstart i september have bestået HHX
 • inden elevstart i september have bestået STX, HF eller HTX med efterfølgende 5 ugers HGS med kontorretning

Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Uddannelsesforløb på Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Horsens ansætter årligt 6 lægesekretærelever. Uddannelsen tager 2 år med start den 1. september. Forløbet er kort, koncentreret og krævende og er bygget op af praktikperioder i forskellige afdelinger vekslende med teoretisk undervisning på handelsfagskole. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Ved uddannelsensstart bliver der lagt en veltilrettelagt uddannelsesplan for dig, som følges op af faste samtaler på hvert praktiksted.

Der startes ud med en gensidig prøvetid på 3 måneder. Løn i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Dansk Lægesekretærforening/HK.

Afdelinger:
• Akutafdelingen
• Bedøvelse, Operation og Intensiv
• Røntgen og Skanning
• Fertilitetsklinikken
• Kirurgi
• Kvindesygdomme og Fødsler
• Medicinsk Afdeling
• Ortopædkirurgi
• Psykiatrien

Hvert praktiksted er forskelligt, dermed er arbejdsopgaverne også forskellige. Dette gør, at du som elev kommer omkring mange forskellige måder at arbejde på indenfor flere forskellige specialer. Dermed kan du nemmere få en fornemmelse af, hvad der passer lige netop til dig. Du får lov til at udfordre dig selv, tiden til at være elev og mulighed for at deltage i undersøgelser og operationer, så du forstår baggrunden for det arbejde, du skal lave.

Der er studieeftermiddage ca. hver 2 uge, hvor 2.års eleverne underviser 1. års eleverne i de kommende fag. Her kan man også snakke om og hjælpe hinanden med forskellige problemstillinger. Desuden spiser eleverne frokost sammen ca. to gange ugentlig. Dette giver eleverne et rigtigt godt fællesskab, hvilket er noget den uddannelsesansvarlige og de elevansvarlige går meget op i.

Skoleophold

Den teoretiske del af uddannelsen indeholder 15 ugers skoleophold på Handelsfagskolen i Odder og indeholder fagene:

 • Medier og informationsteknologi
 • Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi
 • Sundhedsadministration
 • Kommunikation

Uddannelsen indledes med 1 uges introduktionskursus den 1. september i Herning og omfatter udover praktikken på sygehuset endvidere 15 ugers teori fordelt over 6 skoleperioder:

1. skoleophold: 1 uges latin
2., 3. & 4. skoleophold: 3 ugers anatomi, sundhedsadministration, latin samt kommunikation.
5. skoleophold: 2 ugers ”valgfag” bestående af skriftlig/mundtlig kommunikation og medicinsk engelsk.
6. skoleophold: 3 uger hvor der fokuseres på fagprøve samt der arrangeres og afholdes konference.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Det et krav, at man bor på handelsfagskolen, da der er en del gruppearbejde, lektier, samt aftenundervisning, men også af hensyn til det sociale og fællesskabet i gruppen.

På skolen bor man 2 sammen på værelserne. Værelserne består af 2 enkeltsenge, 2 skriveborde, 2 skabe og man deler et badeværelse.

Undervisningen er fra:
Man: 08.50-16.00
Tirs-tors: 08.05-16.00
Fre: 08.05-13.35

Der serveres morgenmad, frokost, eftermiddagskage/boller, aftensmad og aftensnack.

Odder by har en lille gågade med forskellige butikker og handlemuligheder. Der er biograf, svømmehal og fitnesscenter.

Hvad kan Regionshospitalet Horsens tilbyde

 • en spændende uddannelse på et højt fagligt niveau
 • et stærkt fællesskab i elevgruppen
 • faglig og personlig udvikling
 • at der bliver taget hånd om dig fagligt og socialt
 • en udfordrende hverdag med 3-4 forskellige praktikop hold (merit)
 • en uddannelse med gode jobmuligheder og efteruddannelse
 • elevløn under uddannelsen

Hvad forventer vi

 • at du er stabil, engageret og har en positiv indstilling til læring
 • sprocessen
 • at du er rigtig dygtig til skriftlig og mundtlig kommunikation
  kan lide at omgås mennesker og have mange bolde i luften
 • at du har et stort servicegen og en rigtig god situationsfornemmelse

Hvad skal du nu gøre

Synes du ovenstående lyder spændende, så send din ansøgning elektronisk, når vi opstår stillinger i januar.

Efteruddannelse

Sundhedskommunomuddannelsen:

Denne uddannelse består af obligatoriske moduler såsom:

 • Sundhedsvæsenet - opgaver, struktur og økonomi.
 • Forløbskoordinering, kommunikation og psykologi.
 • Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode.

Karrieremuligheder

Tillidsrepræsentant, elevansvarlig, økonomi, teamkoordinator, superbruger i EPJ, IT, projektstyring, forløbskoordinator, uddannelsesansvarlig, arbejdsmiljørepræsentant, ledende lægesekretær og meget mere.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelsesleder lægesekretær Camilla Juhl Christensen
Tlf.: 7842 5219