Beskrivelse af uddannelsen

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkesstedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet. Der er fire praktikperioder, som foregår på hospitalet ellers er den primære praktik hos arbejdsgiverene i præhospitalet. 

Som uddannet

Som uddannet kan du være beskæftiget med at transportere syge og tilskadekomne til hospitaler med akutmodtagelse. Du kan transportere syge til ambulant behandling eller mellem hospitalet og hjemmet. Du kan også blive ansat i kommunale brandkorps eller private redningsvirksomheder.
Du kan læse mere om redderuddannelsen her.

Fakta om uddannelsen

Navn: Ambulancebehandler
Varighed: 4 år 7 mdr.
Trin og specialer: Ambulancebehandler
Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb: Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Skolepraktik: Ikke mulighed for skolepraktik
Økonomi: SU og elevløn
Muligheder for at læse videre: Du får adgang til flere videregående uddannelser.

Revideret 23-08-2022