Praktikken på hospitalet er inddelt i 4 perioder. I din første praktik i hospitalet er du i et alment medicinsk afsnit og et ortopædkirurgisk afsnit afdeling for at lære om pleje af patienter og om deres videre forløb. Du deltager i arbejdet omkring patienterne og udfører opgaver indenfor grundlæggende sygepleje.
 
I din anden hospitalspraktik er du i Anæstesiologiskafsnit og Hjertemedicinsk sengeafsnit. I anæstesiologisk afsnit vil du lære at give ilt på maske og deltager i at lægge sonde for at skabe adgang til vejrtrækningen. I Hjertemedicinsk afsnit vil du fordybe dig i at observere hjerterytmer og behandling. 
 
Tredje hospitalspraktik foregår på Psykiatrisk afdeling, Fødegangen og en børneafdeling på et andet af Region Mids hospitaler. På psykiatriskafdeling får du en øget forståelse for denne patientgruppes problemer og dermed en bedre mulighed for at kunne hjælpe i situationer, hvor det drejer sig om mennesker med psykiske lidelser. På Fødegangen vil du lære om, hvordan du kan assistere ved en fødsel, samt vurdere hvor langt en kvinde er i sin fødsel.
 
Den fjerde hospitalspraktik er i Akutafdelingen, hvor du lærer at observere og vurdere akutte tilstande og deltage i at igangsætte livreddende aktiviteter.
Alle sammen patientgrupper du senere kan møde og skal kunne hjælpe i din funktion som ambulancebehandler.

Du kommer til at samarbejde med mange forskellige faggrupper på hospitalet.

Dine praktikperioder her er planlagt ud fra målene i uddannelsen. Du har en forventnings-samtale med din vejleder om dine forudsætninger og behov for læring, som inddrages i tilrettelæggelsen af forløbet. Du skal medbringe din uddannelsesbog, hvor din læring beskrives ud fra målene. Du deltager i observation og pleje/behandling af patienter under vejledning. Du indgår som en del af personalet, hvor der foregår et stort samarbejde på tværs af mange forskellige fag. Hverdagen er afvekslende, dynamisk og ikke to dage er ens.