I din første praktik i hospitalet er du i en almen medicinsk og kirurgisk afdeling for at lære om pleje af patienter og om deres videre forløb. Du deltager i og udfører opgaver indenfor grundlæggende sygepleje.

I din anden praktik er du forskellige steder: Anæstesiafdelingen, hvor du lærer at give ilt på maske og deltager i at lægge sonde for at skabe adgang til vejrtrækningen, Akutafdelingen, hvor du lærer at observere og bedømme akutte tilstande og deltage i at igangsætte livreddende aktiviteter, Fødegangen, hvor du lærer om, hvordan du kan assistere ved en fødsel, Hjerteafdelingen, hvor du fordyber dig i at observere hjerterytmer og behandling og Psykiatrisk afdeling, hvor du får en øget forståelse for denne patientgruppes problemer og dermed en bedre mulighed for at kunne hjælpe i situationer, hvor det drejer sig om mennesker med psykiske lidelser. Alle sammen patientgrupper du senere kan møde og skal kunne hjælpe i din funktion som ambulanceassistent.

Du kommer til at samarbejde med mange forskellige faggrupper på hospitalet.
Dine praktikperioder her er planlagt ud fra målene i uddannelsen. Du har en forventnings-samtale med din vejleder om dine forudsætninger og behov for læring, som inddrages i tilrettelæggelsen af forløbet. Du deltager i observation og pleje/behandling af patienter under vejledning. Du indgår som en del af personalet, hvor der foregår et stort samarbejde på tværs af mange forskellige fag. Hverdagen er afvekslende, dynamisk og ikke to dage er ens.