Kort beskrivelse af uddannelsen

Serviceassistentens arbejdsprofil er bred og varierende. Selve fundamentet i den faglige kompetence vil altid være professionel rengøring. Derudover kommer der andre typer af arbejdsopgaver i hverdagen bl.a. håndtering og transport af linned, special rengøring, intern transport af patienter, hjælp ved genoptræning og forflytning af patienter, tilberedning, anretning og servering af patientforplejning og mange andre funktioner.

Faktaboks

Antal studerende/elever pr. år
2-4
Uddannelsens varighed i alt
1 år (uden erhvervserfaring er varighed 2 år)
Skole for teoretisk uddannelse
Aarhus Tekniske Skole
By for Teoretisk uddannelse
Aarhus
Antal praktikophold i studiet/uddannelsen
4 praktikophold.
Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen
Efter:
·         Grundforløbet
(varer ca. 8 uger)
·         Hovedforløb 1
(varer ca. 6 uger)
·         Hovedforløb 2
(varer ca. 5 uger)
·         Hovedforløb 3
(varer ca. 5 uger)
·         Hovedforløb 4
(varer ca. 5 uger)
Der er typisk ikke praktik efter dette ophold, da det er her man er til eksamen
Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev
 Ca. 24 uger  

Ekstern evaluering

Hvor: Teknisk Skole, Aarhus
Hvordan: Aflsuttende eksamen (projektopgave) på Teknisk Skole.
Hvem: Skolen.

Intern evaluering

Hvor: Hospitalet
Hvordan: Samtale med den enkelte elev efter hvert praktikophold
Hvem: Praktikvejleder og elev

Revideret 02-10-2020 af KATRKR@rm.dk