I en tid med øget globalisering er det en ambition i EU-landene heriblandt Danmark at studerende tager en del af deres uddannelse i et andet land.
 
Hensigten hermed er bl.a. at de studerende erhverver øget kulturel forståelse, at fastholdelse og gennemførsel blandt de studerende styrkes samt at styrke de unges forståelse af dem selv som borgere i EU eller omverden (Notat om samarbejde mellem VIA Sygeplejerskeuddannelsen, de midtjyske kommuner og Region Midtjylland om internationale sygeplejestuderende i klinisk praksis).
 
I samarbejde med VIA Sygeplejerskeuddannelsen lægger Regionshospitalet i Horsens hus til klinisk uddannelse for studerende fra hele Europa.
 
Under overskriften ”European Nursing Module” deltager udvalgte afsnit i den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende i observationspraktik. Derudover varetages også kliniske uddannelse af europæiske sygeplejestuderende der er i længerevarende ophold i Danmark.