På Regionshospitalet Horsens får uddannelseslægen en 360 graders feedback under sin ansættelse i enten Klinisk Basis Uddannelse, Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesforløb på det tidspunkt, der fremgår af uddannelsesprogrammet.

360 graders feedback er en systematisk indsamling af data fra samarbejdspartnere om, hvordan en person agerer i dagligdagen. Data indsamles fra et antal samarbejdskolleger (minimum 12 respondenter, f.eks. 4 af 3 forskellige grupper: speciallæger, uddannelseslæger, sygeplejersker), der oplever, hvordan uddannelseslægen fungerer i klinikken.
Disse data sammenholdes med personens egen vurdering af sit virke.

360 graders feedback er et udviklingsredskab. Feedbackmodtageren får gennem processen viden om, hvordan andre opfatter hans/hendes virke og får dermed et udgangspunkt for at udarbejde en udviklingsplan.

Får at feedbacken bliver så anvendelig som muligt opfordres uddannelseslægen til at informere potentielle respondenter minimum 4 uger forud for, at de modtager det elektroniske spørgeskema.

Læs mere: