Hele holdet bag lægelig videreuddannelse

Personoversigt

Se personoversigt over læger med særligt ansvar for lægelig videreuddannelse.

Organisation af lægelig videreuddannelse lokalt og regionalt

Læs om organiseringen af lægelig videreuddannelse både lokalt og regionalt.

Klinisk basis uddannelse

At være KBU på Regionshospitalet Horsens
Obligatoriske kursus under KBU
Uddannelsesforløb

Introduktionsuddannelse

Akutmedicin
Anæstesi
Gynækologi og obstetrik
Intern Medicin
Kirurgi
Ortopædkirurgi
Radiologi

Hoveduddannelse

Find målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer mm. på alle hoveduddannelser.

3-timers møder

Formål
Afholdelsen
Deltagere
Forberedelse

360-graders evaluering

360 graders feedback er en systematisk indsamling af data fra samarbejdspartnere om, hvordan en person agerer i dagligdagen. 

Evaluer.dk

Efter endt ophold vil alle uddannelseslæger blive bedt om at evaluere deres ophold i afdelingen.

Klinisk vejledning

Hjælpeskemaer
BOGERD og SHARP

Kompetencevurderingsværktøjer

Kompetencevurderingsskemaerne er en hjælp til at strukturere kompetencevurderingen, og giver et overblik over de kriterier, der ligger til grund for de enkelte vurderinger.

Hovedvejledning

Introduktion
Samtaler
Kursustilmelding
RMUK
Logbog

Relevant for HU-læger i almen medicin

Årshjul for fællesundervisning
Masterclass
Tema-formiddage
Funktionsaftale

Inspektorbesøg

Læs alt om inspektorbesøg på Regionshospitalet Horsens.

Uhensigsmæssige uddannelsesforløb

Læs mere om hvad et uhensigsmæssigt uddannelsesforløb er

Forandringsledelse

Det nationale kvalitetsprogram
Driverdiagram
PDSA-skema

Værktøjer for UKYL'er

Funktionsbeskrivelse af dine ansvarsområder
Skabelon til årshjul

Særligt for UAO og UKYL

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse
Nyt om kurser under barsel
Tidsfristen ændres fra 5 til 6 år

Årsrapporter

Årsrapporten vedrørende lægelig videreuddannelse på Regionshospitalet Horsens beskriver status for og den uddannelsesmæssige aktivitet.

Årsmøder

Hent invitation og rapport fra årsmøder.

Møder/kongresser om medicinsk uddannelse

Find information om møder og kongresser inden for medicinsk uddannelse.

Lægeboliger

Regionshospitalet Horsens har 15 rækkehuse som fortrinsvis udlejes til yngre læger.

Kontakt

HR afdelingen, Administrationen
He.Hrindberetningafmedarbejder@rm.dk