Årsmøde i Lægelig Videreuddannelse afholdes hvert år i oktober. Deltagere på årsmødet er uddannelsesteams (UAO og UKYL), ledende overlæger (LO), UKO, HR-konsulent og den lægefaglige direktør. Mødeformen er interaktiv med temadrøftelse på gruppe- og plenum-niveau.

Formålet er at arbejde med årets fokusområder og planlægge nye for det kommende år, erfaringsudveksle, reducere silotænkning og afholde gruppemøder.

Årsmøde 2017

Fokusområder for 2017/2018 blev på årsmødet valgt som 1) kultur, 2) feedback mellem afdelinger og 3) feedback fra yngre læger til speciallæger.

Fokusområder for 2018/2019 blev på årsmødet valgt som 1) samarbejde på tværs af afdelinger 2) god tone.