Årsmøde i Lægelig Videreuddannelse afholdes i oktober/november hvert år. Deltagere på årsmødet er uddannelsesteams (UAO og UKYL), ledende overlæger (LO), Hospitals DYNAMU, HR-konsulent, den lægefaglige direktør og UKO (mødeleder). Mødeformen er interaktiv med temadrøftelse på gruppe- og plenum-niveau. Afhængig af tema arbejdes der inden for egen afdeling eller på tværs af afdelinger. Formålet er blandt andet at arbejde med årets fokusområder og identificere nye for det kommende år, erfaringsudveksle og afholde gruppemøder.

Årsmøde 

Fokusområder for 2017/2018 blev på årsmødet valgt som 1) kultur, 2) feedback mellem afdelinger og 3) feedback fra yngre læger til speciallæger.

Fokusområder for 2018/2019 blev på årsmødet valgt som 1) samarbejde på tværs af afdelinger 2) god tone.

Fokusområder for 2019/20: Ansvar for egen læring og medansvar for andres læring & Samarbejde på tværs (indsigt i processen bag beslutninger og udviklingsområder på tværs og samarbejde i vagten).

Fokusområder for 2021/2022: Styrkelse af arbejdsglæde og tværfaglighed.