Årsrapporten vedrørende lægelig videreuddannelse på Regionshospitalet Horsens beskriver status for og den uddannelsesmæssige aktivitet.