Efter endt ophold vil alle uddannelseslæger blive bedt om at evaluere deres ophold i afdelingen ud fra nedenstående spørgeramme.

På Regionshospitalet Horsens monitorerer vi afdelingernes evne for og prioritering af lægelig uddannelse på blandt andet evaluer.dk.

Svarkategorierne er: 1: i meget ringe grad, 2: i ringe grad, 3: i mindre grad, 4: i nogen grad, 5: i høj grad, 6. i meget høj grad.

1 Introduktion

 • Uddannelsesstedet og jeg afstemte forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen.
 • Jeg blev introduceret til de opgaver, jeg skulle varetage.
 • Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at udarbejde min individuelle uddannelsesplan 

2 Uddannelsesvejledning

 • Mit behov for uddannelsesvejledning er blevet opfyldt.
 • De planlagte kompetencevurderinger er blevet gennemført.
 • Kompetencevurderinger er blevet efterfulgt af feedback
 • Jeg er blevet tilbudt karrierevejledning svarende til mit behov.
 • Uddannelsesstedet og jeg afstemte forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen.
 • Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at udarbejde min individuelle uddannelsesplan 

3 Daglig vejledning

 • Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at samarbejde med sundhedsprofessionelle.
 • Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at agere professionelt
 • Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at kommunikere.
 • Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som leder/administrator og organisator
 • Jeg har fået supervision svarende til mit behov i det daglige kliniske arbejde.
 • De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet. 

4 Arbejdstilrettelæggelse

 • De daglige vejledere har været til at få fat på, når jeg havde behov for det.
 • Arbejdstilrettelæggelsen har tilgodeset, at jeg også har varetaget opgaver, der er relevante for, at jeg kunne opnå kompetencer som angivet i uddannelsesprogrammet.
 • I arbejdstilrettelæggelsen er det blevet prioriteret, at der er progression i min kompetenceudvikling.
 • I arbejdstilrettelæggelsen er vejledersamtaler blevet prioriteret.
 • Jeg har fået supervision svarende til mit behov i det daglige kliniske arbejde
 • De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet. 

5 Konference/undervisning

 • Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som underviser
 • Jeg har haft mulighed for at deltage i uddannelsesstedets undervisningstilbud.
 • Jeg har haft udbytte af uddannelsesstedets konferencer. 

6 Arbejdsklima

 • Jeg har oplevet, at der er en gensidigt respektfuld omgangstone på uddannelsesstedet.
 • Jeg har været tryg ved at stille spørgsmål til kollegaer.
 • Jeg har kunnet diskutere svære problemstillinger med mine kollegaer.
 • Jeg har oplevet, at jeg har arbejdet som del af et arbejdsfællesskab. 

7 Øvrige

 • Samlet set har uddannelsesstedets indsats været tilfredsstillende.
 • Mit samlede uddannelsesmæssige udbytte har været tilfredsstillende. 

Evalueringerne er offentlig tilgængelige på https://www.evaluer.dk/