Lægerollen som leder, organisator og administrator er velkendt. SOL-kurserne 1-3 understøtter værktøjskassen.

Det nye nationale kvalitetsprogram har flyttet fokus fra kvalitetskontrol til kvalitetsudvikling, da erfaringen har vist, at forandring skal udvikles i klinikken og ikke fra skrivebordet.

det nationale kvalitetsprogram.jpg

Som et væsentligt værktøj til forbedringsarbejdet har sundhedsvæsenet valgt forbedringsmodellen.

forbedringsmodellen.jpg

Det kan anbefales at gennemføre Region Midts E-læringsprogram (7 lektioner) om forbedringsmodellen https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=48556

Oversigtskort fra E-læringsprogrammet:

Primært skal der være fokus på, at målet skal være SMART: Specifikt, Målbart, Attraktivt/ambitiøst, Realistisk & Tidsbestemt.

Dernæst skal valg af forandringsideer være baseret på en analyse af samspillet mellem mål og organisation. Det anbefales at lave et driverdiagram eller fiskebensdiagram, der samler perspektiver fra relevante interessenter. Et skema til dette kan være:

driverdiagram-skema.jpg

Skabelon for driverdiagram.

Når man i arbejdsgruppen har valgt sine forandringsideer, er det vigtigt, at de prioriteres med påføring af dato og initial for ansvarshavende. Forandringsideerne skal testes med PDSAer (Plan-Do-Study-Test).

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Skabelon for PDSA-skema.