Akutmedicin

12. februar 2018 blev målbeskrivelsen for akutmedicin godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Almen medicin

Anæstesi

Gynækologi og obstetrik

Intern Medicinske specialer

Målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer hoveduddannelser:

Endokrinologi:

Lungesygdomme:

Reumatologi:

Gastroenterologi:

Kardiologi:

Geriatri:

Uddannelsesprogrammer:

Kirurgi

Uddannelsesprogrammer:

Ortopædkirurgi

Radiologi

Klinisk Biokemi

Obligatoriske kurser under hoveduddannelsen

De obligatoriske kurser dækker generelle kurser, specialespecifikke kurser og forskningstræning. Find en samlet oversigt her: https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/

Generelle kurser

I løbet af din hoveduddannelse skal du på tre generelle kurser i Sundhedsvæsnets organisation og ledelse SOL 1-2-3. SOL1 er et eksternat kursus på 2 dage, SOL2 er et internat på 3 dage og SOL3 er et internat på 3 dage med en opfølgningskursusdag. Det er dit eget ansvar at tilmelde dig. Læs her om din forberedelse til kurset og inddragelse af din hovedvejleder, SOL1 SOL3.