Akutmedicin

12. februar 2018 blev målbeskrivelsen for akutmedicin godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Almen medicin

Anæstesi

Gynækologi og obstetrik

Intern Medicinske specialer

Målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer hoveduddannelser:

Endokrinologi:

Lungesygdomme:

Reumatologi:

Gastroenterologi:

Kardiologi:

Geriatri:

Uddannelsesprogrammer:

Kirurgi

Uddannelsesprogrammer:

Ortopædkirurgi

Radiologi

Klinisk Biokemi

Obligatoriske kurser under hoveduddannelsen

De obligatoriske kurser dækker generelle kurser, specialespecifikke kurser og forskningstræning. Find en samlet oversigt her: https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/

Generelle kurser

I løbet af din hoveduddannelse skal du på tre generelle kurser i Sundhedsvæsnets organisation og ledelse SOL 1-2-3. SOL1 er et eksternat kursus på 2 dage, SOL2 er et internat på 3 dage og SOL3 er et internat på 3 dage med en opfølgningskursusdag. Det er dit eget ansvar at tilmelde dig. Læs her om din forberedelse til kurset og inddragelse af din hovedvejleder, SOL1 SOL3.

Kontakt

HR afdelingen, Administrationen
He.Hrindberetningafmedarbejder@rm.dk