Den direkte observation og supervision af en arbejdssituation er helt essentiel i en mesterlæreuddannelse. Når en kollega superviserer en anden, er det vigtigt at finde tid til at give feedback. Feedback er dialog baseret og fordrer, at supervisor eller vejlederen undersøger den vejledtes perspektiv.

Feedback i forbindelse med klinisk vejledning

For at støtte den strukturerede konstruktive feedback, som bør foregå efter den direkte observation af den kliniske situation, er der udarbejdet en række hjælpeskemaer, som kan benyttes af supervisor og uddannelseslæge (se BOGERD og SHARP). For dem alle gælder det, at det er vigtigt på forhånd, at supervisor og uddannelseslæge er enige om præcis hvad, der er fokus for supervisionen, og at der efterfølgende skal findes tid og rum til feedback.

Print den her: