Kompetencevurderingsskemaerne er en hjælp til at strukturere kompetencevurderingen, og giver et overblik over de kriterier, der ligger til grund for de enkelte vurderinger. Skemaerne kan således anvendes af både uddannelseslægen til at lægge plan for egen kompetenceudvikling og i et samarbejde mellem hovedvejleder og uddannelseslæge i udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan.

I kompetencevurderingssituationen kan det være en fordel, at uddannelseslægen og supervisor udfylder skemaet med henblik på diskussion af eventuel diskrepans i opfattelse af mestrings-niveau.

Klinisk Basis Uddannelse

Akutmedicin

Almen medicin

Anæstesiologi

Kirurgi

Ortopædkirurgi

Radiologi