AMEE 

28.-31. august 2022 i Lyon
 

 

DSMU

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 

Hvad kan DSMU tilbyde dig? 

Videnskabeligt Forum for medicinsk uddannelse

Et videnskabeligt udvalg under DSMU´s bestyrelse sikrer i samarbejde med medlemmerne, at der hver måned præsenteres videnskabeligt arbejde, herunder udvalgte artikler og Phd-afhandlinger.

Årsmøder, Masterclass og Symposier/workshops

Årsmøde
På DSMU årsmøde sættes fokus på aktuelle emner indenfor medicinsk uddannelse med oplæg og inspiration fra internationale og danske eksperter. Temaerne har været: ”Feedback i medicinsk uddannelse – 2019”, ”Autonomi og motivation for læring”, ”Færdighedstræning”, ”Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb,” Supervision” mm. 
En vigtig del af årsmødet er præsentation af danske forsknings- eller udviklingsprojekter indenfor medicinsk uddannelse med Ph.d. foredrag og postere præsentation (se fra 2019).
Deltageraktivering indgår altid i årsmødet med forskellige workshops med fokus på uddannelse i klinisk praksis, pædagogiske vinkler eller forskningsrelaterede emner. I 2019 var emnerne bl.a. ”transfer” og ”feedback kultur”. 

Masterclass

Masterclass afholdes årligt i tilknytning til Årsmødet og byder på en mulighed for at fordybe sig i et emne indenfor medicinsk uddannelse sammen med engagerede kolleger. I Masterclass indgår forberedelse med læsning af litteratur og refleksioner over egen praksis, oplæg og diskussion med eksperter, deltageraktiverende workshops mm. Målet er, at deltagerne efter Masterclass har fået konkrete ideer til hvordan, der kan arbejdes videre med det lærte i egen praksis. Emnet for Masterclass 2020 er ”Effektiv læring på en arbejdsplads og uddannelse/ læringsmiljø – to sider af samme sag – hvad skal der til for at skabe sammenhæng?
Masterclass er for 24-26 deltagere. 

Symposier og workshops
Der afholdes 2 årlige eftermiddags-symposier/workshops – ofte fordelt mellem Øst- og Vestdanmark. Emnerne vil typisk være indeholdt i årsmødet, så der er mulighed for at flere kan få glæde af den nye viden.
Symposier er typisk for 40-60 deltagere.

DSMU´s uddannelsespolitisk indflydelse

DSMU´s bestyrelse har 3 pladser i repræsentantskabet for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Et medlem af LVS’s bestyrelse er en del af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. DSMU får som de videnskabelige selskaber direkte information om de aktuelle sager som LVS dagsordensætter, diskuterer og indgiver høringssvar omkring. Dette samarbejde betyder bl.a., at DSMU tilbydes at deltage i arbejdsgrupper vedrørende den lægelige uddannelse.

DSMU har et nært samarbejde med Lægeforeningen og har 2 repræsentanter i ”Lægeforeningens netværk for prægraduat uddannelse”. DSMU fungerer løbende som rådgiver for ”Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse” i sager, hvor der bl.a. er behov for ekspertviden indenfor forskning i medicinsk uddannelse. 
DSMU’s formand deltager i styregruppen for afholdelse af Medicinsk Uddannelseskonference MUK 2017 og MUK 2020 (udsat til 2021) og er med til at sammensætte programmet og sikre professionel afvikling af konferencen.