Lægelig Videreuddannelse omfatter klinisk basisuddannelse (KBU), introduktionsuddannelse og hoveduddannelse. På den enkelte afdeling ledes den lægelige videreuddannelse af et uddannelsesteam, som udgøres af den Uddannelsesansvarlige Overlæge (UAO) og den Uddannelseskoordinerende Yngre Læge (UKYL). Alle læger på en afdeling kan fungere som kliniske vejledere, og en del af lægerne vil have funktion som hovedvejledere.

På Regionshospitalet Horsens varetages lægelig videreuddannelse af otte afdelinger. Pr. 1. januar 2020 var der 108 klassificerede uddannelsesstillinger, heraf 26 KBU-stillinger, 31 introduktionsstillinger, 52 hoveduddannelsesstillinger inkl. almen medicinske. Uddannelsesafdelingerne har 120 speciallæger inkl. professorer og ledende overlæger.

Den uddannelseskoordinerende Overlæge (UKO) koordinerer den lægelige videreuddannelse på Regionshospitalet Horsens i nært samarbejde med afdelingernes uddannelsesteams. Derudover deltager UKO i et regionalt samarbejde og er sparringspartner med hospitalsledelsen vedrørende uddannelsesspecifikke forhold.


Intern organisation af Lægelig Videreuddannelse på Regionshospitalet Horsens.


Den interne organisation (markeret grøn) i relation til regionale og nationale råd og udvalg i forhold til pædagogik, faglighed og drift (klik for stort billede).