Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse

Møder i Lægelig Videreuddannelsesråd (LVR)

 • Onsdag 9. marts 2022 kl. 14.30-16.00 i Mødelokale Nord og Syd
 • Onsdag 15. juni 2022 kl. 14.30-16.00 i Mødelokale Nord og Syd
 • Onsdag 7. september 2022 kl. 14.30-16.00 i Mødelokale Nord og Syd
 • Onsdag 7. december 2022 kl. 14.30-16.00 i Mødelokale Nord og Syd

Møder i UKYL-netværket (1/2 time før hvert LVR-møde)

 • Onsdag 9. marts 2022 kl. 14.00-14.30 i Mødelokale Nord og Syd
 • Onsdag 15. juni 2022 kl. 14.00-14.30 i Mødelokale Nord og Syd
 • Onsdag 7. september 2022 kl. 14.00-14.30 i Mødelokale Nord og Syd
 • Onsdag 7. december 2022 kl. 14.00-14.30 i Mødelokale Nord og Syd

Workshop i ledelse og samarbejde for UKYLer

 • Onsdag 15. juni 2022 kl. 12-14.30 i Fjorden

3-timers møde

 • Onsdag d. 14. september 2022 om eftermiddagen i alle afdelinger

Workshop i forandringsledelse som opfølgning på 3-timers møde

 • Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 13.30-15.30 i Gæstekantinen

Symposium i Forandringsledelse

 • Torsdag d. 24. november 2022 kl. 15.30-18 i Auditoriet

Årsmøde på Odder Parkhotel

 • Torsdag d. 17. november 2022 kl. 8.30 – 20.00 på Odder Park Hotel

Kursus i Hovedvejledning

 • Onsdag d. 21. september 2022 kl. 13.00–15.00 i Fjorden

Udviklings- og statusmøde

 • På afdelingen med deltagelse af uddannelsesteam, ledende overlæge/AL og UKO hvert år i juni og december.

360 Feedback Facilitator møde

 • Med deltagelse af Feedback Facilitator og UKO hvert år i juni mhp. status i indeværende år og budget for kommende år.

Fyraftensmøder

 • Fyraftensmøder 15-17 tre gange om året.

Nyt om kurser under barsel

Kontaktes du af en uddannelseslæge på barsel, som gerne vil deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen, er der mulighed for dette.

Kursus-deltagelsen skal aftales med den afdeling, uddannelseslægen ville være ansat på, hvis hun/han ikke var på barsel.

Hvis afdelingen accepterer kursusdeltagelsen skal uddannelseslægen orientere HR og Videreuddannelsessekretariatet, der laver en opdateret uddannelsesaftale.

Deltagelse i kursus under barsel anses som en midlertidig genoptagelse af arbejdet. 

Læs mere.

6 års reglen er afskaffet

Til gengæld skal nogle være opmærksomme på reglen om funktionstidsbestemmelsen.

Hvis du indtil udgangen af april 2019 var omfattet af 6-årsfristen, er du frem til og med 31. marts 2021 ikke er omfattet af funktionstidsbestemmelsen. Læs mere her: https://www.videreuddannelsen-nord.dk/femarsfristen/funktionstidsbestemmelsen-og-dispensation-fra-denne/