Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse

Møder i Lægelig Videreuddannelsesråd (LVR)

 • 11. december 2019 kl. 14.30-16.00
 • 4. marts 2020 kl. 14.30-16.00
 • 3. juni 2020 kl. 14.30-16.00
 • 9. september 2020 kl. 14.30-16.00
 • 9. december 2020 kl. 14.30-16.00

Møder i UKYL-netværket (1/2 time før hvert LVR-møde)

 • 11. december 2019 kl. 14.00-14.30
 • 4. marts 2020 kl. 14.00-14.30
 • 3. juni 2020 kl. 14.00-14.30
 • 9. september 2020 kl. 14.00-14.30
 • 9. december 2020 kl. kl. 14.00-14.30

Årsmøde

 • 21. november 2019 kl. 9.00-21.00

Udviklings- og statusmøde

 • På afdelingen med deltagelse af uddannelsesteam, ledende overlæge/AL og UKO hvert år i juni og december.

360 Feedback møde

 • Med deltagelse af feedback facilitatorer og UKO hvert år i juni mhp. status i indeværende år og budget for kommende år.

Møder i Uddannelsesforum

 • Fyraftensmøder 15-17 tre gange om året.
 • Den 10. april kl. 16-18, workshop i suturteknikker, SiC. Invitation.
 • Den 13. maj kl. 15-17, Fyraftensmøde om Debriefing/Defusing ved Mette Krøigaard, Erhvervspsykolog ved Foreningen af Yngre Læger. Målgruppe: Alle læger på RH Horsens. Invitation.

Nyt om kurser under barsel

Kontaktes du af en uddannelseslæge på barsel, som gerne vil deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen, er der mulighed for dette.

Kursus-deltagelsen skal aftales med den afdeling, uddannelseslægen ville være ansat på, hvis hun/han ikke var på barsel.

Hvis afdelingen accepterer kursusdeltagelsen skal uddannelseslægen orientere HR og Videreuddannelsessekretariatet, der laver en opdateret uddannelsesaftale.

Deltagelse i kursus under barsel anses som en midlertidig genoptagelse af arbejdet. 

Læs mere.

6 års reglen er afskaffet

Til gengæld skal nogle være opmærksomme på reglen om funktionstidsbestemmelsen.

Hvis du indtil udgangen af april 2019 var omfattet af 6-årsfristen, er du frem til og med 31. marts 2021 ikke er omfattet af funktionstidsbestemmelsen. Læs mere her: https://www.videreuddannelsen-nord.dk/femarsfristen/funktionstidsbestemmelsen-og-dispensation-fra-denne/