Definition: ”et uddannelsesforløb for en læge, der ikke inden for det planlagte forløb er i stand til at opnå de kompetencer, som uddannelsesprogrammet angiver”.

Søg yderligere inspiration her:

1. Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, Pixibog, Region Syd

2. Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord

3. Sundhedsstyrelsens vejledning om kompetencevurdering beskriver de generelle regler, der skal følges ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Især punkt 5 er vigtigt at følge ved håndtering af uhensigtsmæssige forløb (2008).

4. Rapport om Uhensigtsmæssige forløb i Videreuddannelsesregion Nord 2015.

Af: Aarhus Universitet, AUH og Videreuddannelsessekretariatet.

 

Enhver læge skal forstås i en kontekst.


Figur 1 Faktorer af betydning for et uddannelsesforløb

5-7 % af alle uddannelsesforløb er uhensigtsmæssige. Det er ikke altid uddannelseslægens egen skyld. Uddannelseslægen er en del af en kontekst – et uddannelsesmiljø, som influerer på uddannelsesforløbet.

Det er oftere de bløde lægeroller, der er udfordret, men det kan være faglighed.

Det primære formål ved at indføre møder, hvor uddannelseslæger drøftes én efter én, er at skabe gode forudsætninger for at gøre tidlige indsatser for at rette op på forløb, når et uddannelsesforløb bekymrer.Figur 2 Syv alarmerende former for adfærd, der er relateret til et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb. Fra Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, Pixibog, Region Syd


Figur 3 De hyppigste faktorer relateret til et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb. Fra Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, Pixibog, Region Syd


Figur 4 Intern intervention: Tiltag ved uhensigtsmæssige forløb foretages af hovedvejleder, den uddannelsesansvarlige overlæge i samråd med ledende overlæge. Fra Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, Pixibog, Region Syd

Hvis en intern intervention ikke er tilstrækkelig er næste skridt at involvere UKO, PKL og VUS.

Indhold i en skriftlig handleplan: Oversigt over dato, deltagere og sted for afholdelse af møde, beskrivelse af hvad problemet er, angivelse af mål og delmål og deadlines, beskrivelse af indsatser, beskrivelse af hvem gør hvad, underskrifter (kontrakt), aftale om næste møde

Tidsmæssig gennemført uddannelse

Uddannelseslæger må maks. have 10 % fravær i et delforløb. Det udregnes i hele antal dage (360 dage på et år). De Almindelige arbejdsmarkedsregler i forhold til fravær er gældende (eksempel: hvis lægen melder sig syg fredag og rask igen onsdag, tæller både fredag, lørdag, søndag, mandag og tirsdag som fraværsdage - også selvom vedkommende ikke havde planlagt tjeneste mellem fredag og onsdag).

Fravær omfatter for eksempel:

  • Egen sygdom, barns sygedage, barsel, omsorgsdage, orlov
  • Kurser og uddannelse (obs. på forskellige definitioner):
    1. I-stillinger: Kurser, som er en obligatorisk del af uddannelsen, tæller ikke som fravær.
    2. HU-forløb: Møder og kurser, som den uddannelsessøgende læge er blevet sendt på efter aftale med ansættelsesstedets ledelse, tæller ikke som fravær.
  • Ferie tæller ikke som fravær.

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelsesforløb

  • Bekræfter, at uddannelseslægens fravær maks. er 10 %.
  • Det er uddannelseslægens ansvar, i samarbejde med afdelingen, at dokumentere, at fraværet ikke overstiger 10 %.

OBS KBU-læger afleverer også selv et dokument til sundhedsstyrelsen, hvor de angiver deres fravær.