Kære UKYL

Som ny UKYL vil du modtage en velkomstmail fra formanden i UKYL-netværket.

Du vil blive introduceret til dit arbejde af dit eget uddannelsesteam – her gerne af den UKYL, som du afløser.

Formand for UKYL-netværket vil mødes med dig og introducere dig til samarbejdet på tværs af afdelinger.

Som UKYL anbefaler vi, at du laver en funktionsbeskrivelse af dine ansvarsområder.

Nogle er glade for at sætte aktiviteter i et årshjul, det kan skabe overblik og sikre, at man altid er et skridt foran.