Med et ønske om at øge patientsikkerheden samt at skabe tryghed, kvalitet og effektivitet hos personalet, etablerede Regionshospitalet Horsens i februar 2012 Simulations- og Innovationscenteret SIC - et center til klinisk færdighedstræning, forflytnings- og teamtræning samt sundhedsinnovation.

Formålet med SIC er at tilbyde optimal praktisk træning af både hospitalets sundhedsfaglige personale samt studerende og elever under uddannelse, så de kan fungere sikkert og professionelt i hverdagen, både enkeltvist og som team. Træningen fokuserer på innovative læringsformer og på at inddrage velfærdsteknologi og avanceret færdigheds- og simulationstræning i undervisningen.

SIC indeholder blandt andet:

  • Færdighedslaboratorium med tilhørende sengestue
  • Forflytningsbadeværelse og skyllerum
  • Lægeligt færdighedstræningslokale til øvelser på avanceret udstyr
  • Observationsrum der giver mulighed for overvågning af simulerede situationer
  • Showroom til innovationsarbejde og fælles undervisning
  • Et bredt udvalg af træningsrobotter og fantomtræning