For at imødekomme fremtidens udfordringer uden at gå på kompromis med tryghed, kvalitet, effektivitet og patientsikkerhed, blev der etablerede et center til klinisk færdigheds- og teamtræning samt sundhedsinnovation på Regionshospitalet Horsens.

Centeret skulle tilbyde nytænkende kompetenceudvikling ved i høj grad at inddrage teknologi og it-simulationer i læringsforløbene.

Der blev endvidere etableret et samarbejde med VIA University College, som fra 1. september 2011 skulle benytte centeret til undervisning af sygeplejestuderende.

Nedenfor kan du downloade og læse projektrapporten for SIC 2011. Projektbeskrivelsen danner grundlag for etableringen af Simulations- & Innovationscenteret.

Derudover er der i 2013 udarbejdet en foreløbig evalueringsrapport for SIC. Rapporten beskriver behovet for fortsat udvikling og etablering af tilbud for læringstiltag, der skal styrke den enkelte medarbejder i hverdagen. Desuden pointeres nødvendigheden af at kunne stille dette uundværlige supplement til klinikken til rådighed.

En revideret evalueringsrapport er under udarbejdelse.