Ved etableringen af SIC blev der oprettet en styregruppe med relevante repræsentanter fra hospitalet. Styregruppen havde som primær opgave at:

  • beskrive hvordan SIC teknologisk og innovativt skulle indrettes og udstyres, så det kunne anvendes mest muligt fleksibelt og med nye læringsformer integreret.
  • beskrive finansieringsmuligheder på det innovative og teknologiske område, og samle dette i en kravspecifikation til rammer og udstyr.
  • udarbejde budgetoverslag.
  • udarbejde ansøgninger til fonde og andre relevante finansieringsmuligheder.

Der arbejdes i øjeblikket på et forslag til en ny styregruppe, der kan sikre en fortsat fremdrift for SIC. Styregruppen skal de i samråd med hospitalsledelsen tage beslutninger på det strategiske niveau samt medvirke til at sikre inddragelse af de relevante sparringspartnere.

Styregruppen skal sikre forankringen på hospitalet og fungere som sparringspartner for hospitalsledelsen.