Anders Bank: Akut medicinsk kald

Charlotte Braad Christensen: Basal forflytning

Dorte Due Rasmussen: Basal hjertestop

Helle Flodager: Sygeplejestuderende fra VIA

Sygeplejerskestuderende fortæller om træning i SIC

Jonas Agerlund Povlsen: Avanceret hjertestopteamtræning

Tina Le Fevre: Kompetencetræning for sygeplejersker i Akutafdelingen

Trine Nordlund Nielsen: Introforløb for ssa-elever samt studiecafé for studerende

Skolebørn