I SIC øves kliniske færdigheder og teamsamarbejde gennem færdighedstræning og simulation.

SIC råder over fantomer og simulationsudstyr, som gør det muligt at træne både simple og komplekse færdigheder til gavn for patientsikkerheden. Det er muligt at øve sig på egen hånd eller i grupper.

Færdighedstræning og simulation indbygges i stigende grad i alle moderne sundhedsuddannelser som et effektivt læringsredskab til at omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder. De er redskaber til:

  • At accelerere læring
  • At forbedre teamsamarbejde og kommunikation 
  • At øge patientsikkerheden 
  • At forebygge utilsigtede hændelser 
  • At udvikle organisationen

SIC kan arrangere træning i SIC's egne lokaler eller i eget afsnit (in situ). 

Hvad er færdighedstræning?

Hvad er simulationstræning?

Simulationstræning i egen afdeling (in situ)