SIC råder over en masse udstyr til færdigheds- og simulationstræning, som kan bookes af alle på Regionshospitalet Horsens. Af listen herunder fremgår det hvilket udstyr, der er til rådighed.

Du kan se mere udstyr under Nyt i SIC.

Har du spørgsmål angående andre fantomer end dem på listen, er du meget velkommen til at kontakte SIC.

Bariatridragt

Fantom Ambu IV-trainer

Fantom IV-trainer – Nasco

Fantom IV-trainer

Fantom til anlæggelse af arterial radialis punktur

Fantom kateterisation (mand)

Fantom kateterisation (mand og kvinde)

Fantom kateterisation (kvinde)

Fantom pleuradræn kirurgisk/ultralyd

Injektion-pad

Old aged simulation suit

Operationsleje

Sminkesæt

Træningsrobotter

Resusci Baby QCPR

Baby Anne

Ambu Baby

Kulisser med forskellige motiver

Hjertestopknap

Klinisk logistikskærme

Sårfantomer

Ødemben

Sondefantom

Forflytningsmateriel

Deluxe Airway Trainer

Sondefantom - nasogastrisk sonde

Chest drain fantom

Sårfantomer

Intubations fantom

KOL-dragt

Fantom til anlæggelse af PVK