SIC råder over en masse udstyr til færdigheds- og simulationstræning, som er til rådighed ved booking af lokaler. Det er også muligt at låne udstyret med ud i afsnittene.

Kontakt SIC for at lave en aftale.

Af listen nedenfor fremgår det hvilket udstyr, der er til rådighed.

Ambu Baby

AMBU HLR mannequin

Baby Anne

Bariatridragt

Chest drain fantom

Deluxe Airway Trainer

Dobbelt stetoskop

Fantom Ambu IV-trainer

Fantom IV-trainer – Nasco

Fantom IV-trainer

Fantom kateterisation (kvinde)

Fantom kateterisation (mand)

Fantom kateterisation (mand og kvinde)

Fantom pleuradræn kirurgisk/ultralyd

Fantom til anlæggelse af arterial radialis punktur

Forflytningsmateriel

Hjertestopfantom

Hjertestopknap

Hjertestopudstyr

Injektion-pad

Intubations fantom

KOL-dragt

Kulisser med forskellige motiver

Lyskasse til håndhygiejne

Old aged simulation suit

Resusci Baby QCPR

Simview mobile kamera + set up

Sminkesæt

Sondefantom

Sondefantom - nasogastrisk sonde

Sutur pads

Sårfantomer

Træningsrobotter

Ultralyds fantom til abdomen

Ultralyds pads til ultralydsvejledt pvk anlæggelse

Videokameraer

Ødemben