Regionshospitalet Horsens har to socialsygeplejersker, som hjælper udsatte patienter med at navigere i sundhedsvæsnet.

Hvad kan socialsygeplejerskerne hjælpe med?

Socialsygeplejerskerne kan hjælpe dig som udsat patient med at navigere i sundhedsvæsnet og agere bindeled mellem hospitalet og kommunerne. De kan støtte dig under indlæggelse og ambulante besøg, og hjælpe med at formidle kontakt til eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelse.

Socialsygeplejerskerne kan desuden oplyse om de tilbud, som er målrettet stofmisbrugere, hjemløse, alkoholmisbrugere og psykisk syge.

Kontakt

Socialsygeplejerskerne træffes på hverdage i dagtiden.

Susanne Voss Kjærsulf

Tlf. 51 64 08 26
Mail: susaka@rm.dk

Dorthe Mine Sandholdt

Tlf. 21 66 95 80
Mail: dorsan@rm.dk

Sikker mail

Du kan også kontakte socialsygeplejerskerne via sikker mail.

Send mail via borger.dk