Hospitalet laver et udskrivelsesbrev til din praktiserende læge, og kontakter din kommune, hvis du har behov for hjælp.

Udskrivelsesbrev

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, laver vi et udskrivelsesbrev (en epikrise), som kommer til at ligge på sundhed.dk, hvor du skal logge på med MitID for at læse det.

I brevet finder du information om:

  • Hvor du har været indlagt og en kort beskrivelse af dit forløb
  • Hvad der skal ske, når du kommer hjem
  • Hvad du har aftalt med personalet på hospitalet.

Du kan læse udskrivningsbrevet ca. 3 dage efter, at du er blevet udskrevet. 

Vi sender også udskrivningsbrevet til din egen læge.

Kontrol

Inden du bliver udskrivet, vil personalet fortælle dig, om du skal gå til kontrol. Du kan enten gå til kontrol på hospitalet eller hos din egen læge. 

Du kan i de fleste tilfælde læse om kontrol i den information, du har fået i forbindelse med din behandling.

Genoptræning

Hvis du skal have genoptræning, vil du få information om det, inden du forlader hospitalet.

Du kan læse mere om de øvelser, du skal lave og de forholdsregler, du skal tage, i den vejledning, du har fået i forbindelse med din behandling.

Genoptræning sker som oftest i din egen kommune eller hos en privat fysioterapeut. Kun specialiseret genoptræning foregår på hospitalet.

Hjemmepleje

Hvis din afdeling på hospitalet, i samarbejde med dig og dine pårørende, vurderer, at du har behov for hjælp eller støtte efter udskrivelsen, sender de en rapport til kommunen, hvor de fortæller:

  • Hvorfor du blev indlagt

  • Hvad der er sket under indlæggelsen

  • Hvilke behov du har haft under indlæggelsen

  • Hvilke fremtidige aftaler du har med hospitalet.

Det er hospitalet, der beskriver dit behov for hjælp. Herefter er det din kommune, der vurderer hvilken hjælp, du kan få.

Når kommunen har vurderet dit behov for hjemmehjælp, får du et brev via Digital Post.

I brevet kan du se, hvilken hjemmehjælp du vil få, og hvor ofte hjemmehjælpen kommer. Det vil også fremgå, om hjælpen er tidsbegrænset, fordi man forventer, at du kun har behov for hjælp i en kortere periode.

Hjælpemidler

Har du brug for hjælpemidler i tiden efter din behandling, sørger personalet for, at du får adgang til at låne de nødvendige hjælpemidler.

Afhængig af din situation er det enten hospitalet eller din bopælskommune, der udlåner de nødvendige hjælpemidler til dig.

Hjælpemidlerne er kun til låns, og du skal selv sørge for at få dem afleveret igen til tiden. 

Hvis hjælpemidlerne udlånes af hospitalet kan du finde flere oplysninger om udleveringen hos Fysio- og Ergoterapien. Du får oplyst afleveringstidspunktet i forbindelse med udleveringen.

Kontakt

Telefon og adresse

Telefon (Informationen)

Ring til hovednummeret og få hjælp, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig, eller hvis du vil have fat i en bestemt person:

  • Telefon: 784 25000

Adresse

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30A
8700 Horsens

Mail

Vær opmærksom på, at almindelig mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger.

Send mail til: post@horsens.rm.dk

Sikker mail

Med sikker mail sender du via borger.dk, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Skriv en sikker mail til os (Hav MitID klar):

Send e-mail via borger.dk