Find kort, se hvad det koster at parkere, og hvor du finder de forskellige p-pladser.

Her må du parkere

Du må som udgangspunkt parkere på alle arealer, inklusiv p-huset. Undtaget er dog reserverede pladser, handicappladser og andre specielt opmærkede båse.

P-huset består af 3 niveauer med i alt 565 p-pladser. Tilkørsel sker fra Strandpromenaden via lysreguleringen. På Strandpromenaden er der lysskilt med angivelse af samlet antal ledige pladser i p-huset. På tilkørselsvejen er der lysskilt med angivelse af antal ledige pladser på hvert niveau.

Vi anbefaler, at du kommer i god tid, så du har mulighed for, at finde en parkeringsplads, hvis der skulle være trængt med pladser.

Oversigtskort over parkeringsmulighederne på Regionshospitalet Horsens

Betaling

For alle parkeringsformer gælder det, at gyldig billet/kort skal ligge fuldt synligt og letaflæseligt for p-vagten i forruden.

 • Timeparkering/Timebillet: Vælg timeparkering og indfør kreditkortet/betal forud med mønter. Indtjekningsbilletten udskrives og placeres synligt bag bilens forrude. Har du anvendt dit kreditkort til indtjekningen, HUSK altid at tjekke ud når pladsen forlades, anvend her det samme kreditkort der er brugt til indtjekningen.
 • Dagsparkering/Dagsbillet: Vælg dagsparkering og indfør kreditkortet/betal forud med mønter. Der kan købes dagsbillet til flere dage ad gangen. Indtjekningsbilletten udskrives og placeres synligt bag bilens forrude. Har du anvendt dit kreditkort til indtjekningen, HUSK altid at tjekke ud når pladsen forlades, anvend her det samme kreditkort der er brugt til indtjekningen.

Parkering med app

Det er muligt at parkere med timeparkering og dagskort på Regionshospitalet Horsens ved hjælp af en app på sin smartphone.

Konkret kan der parkeres med "Apcoa Flow" og "Easypark" som kan installeres fra AppStore eller tilsvarende for Android-brugere.

Med app-løsningen vælger man de timer/dage man ønsker at parkere i, og kan så forlænge efter behov. Det vil sige, at man ikke skal "tjekke ud", da det sker automatisk.

Priserne for at parkere ved brug af app:

 • "Apcoa Flow" afregner for den konkrete tid, og har et driftgebyr på 2,50 kr. Derfor anbefaler vi at bruge denne app.
 • "Easypark" afregner pr påbegyndt halve time og har et transaktionstillæg på 15% dog mindst 4 kr.  

De nævnte gebyrer er knyttet til brugen af de to app's generelt, og ikke gebyrer der er en følge af, at der parkeres på hospitalet.

Vær opmærksom på

 • Ved timeparkering opkræves der minimum for en halv times parkering.
 • Dagsbilletter følger døgnet fra kl. 00.00 – 24.00. Ønsker du f.eks. at købe parkering fra kl. 15.00 til kl. 10.00 den efterfølgende dag, vil det koste 2 x dagsbillet, og du har således ret til parkering fra kl. 15.00 til kl. 24.00 den efterfølgende dag.

Der forefindes i alt 23 betalingsautomater på parkeringsområdet, hvor du kan betale for din parkering. Disse er fordelt med 9 automater på p-husets tre niveauer og 14 automater på det resterende parkeringsområde.

Priser

Priser for parkering pr. 1. januar 2024 er:
 
 • Timetakst: kr. 16,00
 • Dagsbillet (00.00-24.00): kr. 75,00
 • Kontrolgebyr/afgift: kr. 713,00

Derfor er der betalingsparkering

Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede i 2011 at opføre et parkeringshus på Regionshospitalet Horsens, idet de daværende parkeringsforhold var utilstrækkelige.

Det blev samtidig besluttet, at parkeringshuset skulle finansieres via betalingsparkering, i form af et udbud, hvor en privat investor påtager sig ansvaret for at bygge parkeringshuset samt ansvar for driften af parkeringen på hospitalets område.

Begrundelsen var, at Regionen ikke ønskede at tage pengene fra sundhedsområdet og man valgte derfor i stedet at benytte sig af en privat investor.

Glemt udtjekning

Hvis du opdager, at du ikke har tjekket ud, har du to muligheder:

 • Du kan enten tage tilbage til hospitalet og tjekke dig selv ud. Så betaler du kun for den tid, der er gået mellem du har tjekket henholdsvis ind og ud med dit betalingskort.
 • Eller du kan ringe til Apcoas kontrolcentral på tlf. 76 117 030 og få dem til at tjekke dig ud. Så koster det 250 kr.

Bor du i nærheden eller opdager det på vej hjem, kan det ofte svare sig for dig at vende tilbage hospitalet og tjekke ud.

Glemmer du helt at tjekke ud, og derfor ikke kontakter Apcoa, så koster det 500 kr., når Apcoa uden din hjælp skal tjekke dig ud. Vi håber derfor at p-billetten i din bil minder dig om at huske at tjekke ud, inden du forlader hospitalet, hvis du vel at mærke har betalt med betalingskort.

Der laves ingen automatiske udtjekninger til midnat. Der kan være biler, der har tjekket ind i forventning om et kort besøg, men forløbet på hospitalet er blevet længere end forventet, og parkeringspladsen derfor først forlades næste dag eller senere.

Elbiler

P-huset har to parkeringspladser til ladende el- og hybridbiler. De to ladepladser findes på parkeringshusets nederste dæk (niveau -1) i det sydøstlige hjørne, tæt på døren ind til elevatoren.

Følg den stiplede blå linje ned til parkeringshusets nederste dæk. Kør frem til pilene viser mod højre, følg dem, og du ankommer til ladestanderne til højre for den blå dør.

Elbilister og andre, som kun ønsker at parkere uden at oplade bilen, henvises til hospitalets øvrige parkeringspladser.

Ladepladserne kan betjenes af kunder hos Clever A/S på følgende to måder:

Ladestandere på Prip Buus Vej

Der er opsat ladestandere med adgang for op til 10 el/hybrid-biler, på p-pladsen ved Prip Buus Vej.

Ladesteanderne er opsat umiddelbart op til udkørslen fra p-pladsen, og er forbeholdt parkanter der igangsætter opladning af sin bil ved ankomst på p-pladsen.

Ladestationerne er med en skærm, så man guides igennem processen.

Priser

 • kr. 2,50/kWh via Sperto-brik uden oprettelse eller abonnement (dog et minimumsforbrug på kr. 100/måned.
 • Plugsurfing via ladebrik uden oprettelse eller abonnement; se pris i app'en

Undtagelse for parkeringsreglerne

Følgende er undtaget fra parkeringsreglerne:

 • Handicappede med et DH-handicapskilt kan parkere gratis i seks timer i de dertil opmærkede båse. Handicappede skal betale for at parkere, hvis de parkerer udenfor de opmærkede båse.
 • Hospitalets bloddonorer parkerer gratis i én time i de dertil opmærkede båse.
 • Patienter i dialyse parkerer gratis på de dertil indrettede parkeringspladser.
 • Hospitalets ulønnede frivillige parkerer gratis.

Der vil være funktioner, som af praktiske årsager har reserverede pladser. Disse parkeringspladser vil være tydeligt markerede til formålet.

Videoovervågning

Der er opsat kameraer i p-huset på niveau 0 og -1 samt ved opgangene til hospitalets område. Det øverste parkeringsdæk er i lighed med de øvrige p-pladser på hospitalets terræn ikke videoovervåget. Foruden videoovervågning er der ekstra sikkerhed i form af en anråbsfunktion, sådan at mistænkelig adfærd kan anråbes fra centralen.

Skade på køretøj

Hvis du har fået en skade på dit køretøj, og skadevolder ikke har givet sig til kende, så kan der være mulighed for at få hjælp via Apcoas overvågningsbilleder på dæk -1 og dæk 0 i p-huset. Ved parkering andre steder er det ikke muligt at få hjælp via overvågningsbillederne.

Vær opmærksom på, at du selv skal kontakte politiet for at give Apcoa tilladelse til at gennemgå overvågningsbillederne. Ifølge persondataloven må overvågningsbilleder kun gemmes i 30 dage, og det er derfor vigtigt, at du reagerer hurtigt. Du skal kunne oplyse hvornår skaden er sket, hvor du parkerede samt farve og registreringsnummer på dit køretøj.

Du kan kontakte Apcoa på tlf. 70 231 331.

Parkering på Skanderborg Sundhedshus

Parkeringspladserne syd for Sundhedshuset: 1,5 times gratis parkering jf. skiltning.

Parkeringspladserne nord for Sundhedshuset: Gratis parkering uden tidsmæssige begrænsninger.

Oversigtskort over parkeringsmulighederne på Skanderborg Sundhedshus

Parkering på Livsstilcenter Brædstrup

Der er gratis parkering uden tidsbegrænsning på alle Livsstilcenter Brædstrups parkeringspladser. Der er fire handicappladser.

Oversigtskort over parkeringsmulighederne på Livsstilcenter Brædstrup

Kontakt

Telefon og adresse

Telefon (Informationen)

Ring til hovednummeret og få hjælp, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig, eller hvis du vil have fat i en bestemt person:

 • Telefon: 784 25000

Adresse

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30A
8700 Horsens

Mail

Vær opmærksom på, at almindelig mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger.

Send mail til: post@horsens.rm.dk

Sikker mail

Med sikker mail sender du via borger.dk, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Skriv en sikker mail til os (Hav MitID klar):

Send e-mail via borger.dk