IV-behandling i eget hjem kan forkorte indlæggelsestiden betydeligt.

Det er hospitalslægen der har ansvaret for den ordinerede IV-behandling i hjemmet eller på akut/midlertidig plads.

Alle Horsens klyngens kommuner kan modtage patienter til IV-behandling. 

Klyngekommunerne og Regionshospitalet Horsens følger den regionale retningslinje: IV-behandling i nærområdet, samarbejdsaftale, regional retningslinje.

For arbejdsgange ved udskrivelse af patienter til IV behandling i Horsens klyngen, se den lokale retningslinje: Udskrivelse af patienter til IV-behandling i nærområdet, Arbejdsgangsbeskrivelse, RHH.

Lommekort - IV behandling i nærområdet.

IV hotline

Selvadministration af IV-antibiotika behandling i eget hjem