Et medmenneske at tale med

Der kan være mange forskellige grunde til, at man gerne vil tale med en præst. Det behøver ikke at være en religiøs samtale.

Det kan være en samtale, hvor der ‘bare’ er brug for et medmenneske, én der har tid til at lytte, og hvor alt menneskeligt kan drøftes.

For eksempel kan du bruge præsterne til samtale om tro, tvivl, håb, frygt og sorg. Mulighederne er mange og helt på den enkeltes betingelser.

Præsten har tavshedspligt

Præsterne er et tilbud om en samtalepartner til at snakke tingene igennem med, og de har tavshedspligt.

Præsterne kan bruges af både patienter, pårørende og personale uanset situation og trosretning. Ej heller spiller det nogen rolle, om man er medlem af Folkekirken eller ej.

Præsterne er også til rådighed, hvis der er ønske om for eksempel dåb, nødvielse, andagt, nadver eller lignende.

Kontakt

Kontakt til hospitalspræsterne

Du kan kontakte præsterne direkte via telefon eller ved at henvende dig til hospitalspersonalet – og husk: du er aldrig til ulejlighed!

Ønsker du kontakt med en anden præst end hospitalspræsten, for eksempel sognepræsten hjemmefra eller en præst fra et andet kirkesamfund, vil hospitalspræsten være behjælpelig med at formidle kontakten.

Kontaktoplysninger

Line Rudbeck

Hospitalspræst Line Rudbeck varetager samtaler med patienter, pårørende og personale. Samtalerne kan foregå individuelt og i grupper. Line varetager desuden undervisning af personale. Line er tilknyttet Enhed for Lindrende Behandling og Gudenå Hospice. 

Line kan træffes på:

Tlf. 24 49 02 29
Mail: linrud@rm.dk

Naja Bisgaard Krogh

Hospitalspræst Naja Bisgaard Krogh varetager samtaler med patienter, pårørende og personale med fokus på gravide, barslende og par i fertilitetsbehandling. Samtalerne kan foregå individuelt og i grupper. Naja varetager desuden undervisning af personale.

Naja kan træffes på:

Tlf. 23 61 07 04
Mail: najakg@rm.dk

Mette Bock

Sognepræst Mette Bock er tilknyttet Psykiatrisk Afdeling. Hun varetager samtaler med patienter og pårørende individuelt og i grupper. Mette Bock er tilstede på afdelingerne torsdag eftermiddage. 

Mette kan træffes på:

Tlf. 31 74 19 58
Mail: mebo@km.dk