1.jpg

Formålet med genoptræningen er at bevare bevægeligheden i dine led, med særligt fokus på at undgå indskrænking af bevægeligheden i knæleddet. Formålet er også at styrke din muskulatur og at indøve sikker balance i forbindelse med forflytninger og mobilitet.

Derved kan du blive så selvhjulpen som muligt.

Fysioterapeuten vil instruere dig i hvilke øvelser du selv skal udføre. Det er vigtigt at du deltager aktivt i genoptræningen både under indlæggelsen, i dit eget hjem og i forbindelse med genoptræning i din hjemkommune.

Inden du bliver udskrevet udarbejder fysioterapeuten din genoptræningsplan og sender den til din hjemkommune, som vil varetage genoptræningen. Genoptræning kan foregå i eget hjem og/eller i en træningssal. Du vil modtage besked fra kommunen, med dit aktuelle tilbud, hurtigst muligt efter udskrivelsen.

Du kan forvente at der opstår smerte under træningen. Hvis du oplever markant øget eller vedvarende smerte, skal du gøre bevægelserne mindre og langsommere eller holde pause.

 

(Udarbejdet af AUH fysioterapi)


Vær opmærksom på

For at mindske tabet af bevægelighed over hofte- og knæled er det vigtigt at du


Øvelser

Sådan laver du øvelserne

Øvelse 1

Øvelse 2

Øvelse 3

Øvelse 4

Øvelse 5

Øvelse 6

Øvelse 7

Øvelse 8

Øvelse 9

Øvelse 10


Mere information

Det er også træning


Kontakt

Fysio- og Ergoterapien

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30C
8700 Horsens
Tlf. 78 42 78 00
Mail: Send Sikker mail.

Henvendelse til sekretariatet hverdage mellem kl. 7.30-13.00.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.