Her kan du læse om de støttemuligheder det offentlige tilbyder patienter og pårørende den sidste tid. Formålet med støtteordningerne er, at man ikke stilles økonomisk ringere, når man passes i eget hjem i forhold til, hvis man er indlagt på et hospital eller hospice.


Offentlige og private støttemuligheder

Terminaltilskud

Private støttemuligheder


Plejeorlov

Etablering af plejeorlov

Hvem kan få plejeorlov?


Andre støttemuligheder

Praktiserende læge

Enhed for Lindrende Behandling

Horsens Sund By


Råd og vejledning

For borgere i Horsens Kommune

For borgere i Hedensted Kommune

For borgere i Odder Kommune

For borgere i Skanderborg Kommune

Kræftens Bekæmpelse


Kontakt

Regionshospitalet Horsens

Sundvej 30, DK-8700 Horsens
Tel. +45 7842 5000
Fax +45 7842 5199
Email: Send sikker mail eller post@horsens.rm.dk (ingen personfølsomme oplysninger!)

www.Regionshospitalet-Horsens.dk

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.