For at lette overgangen fra hospitalsindlæggelse til udskrivelse til eget hjem, tilbyder vi, at en sygeplejerske med specialviden og erfaring med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) følger dig hjem

Det betyder, at du som KOL-patient følges hjem på udskrivelsesdagen – enten kører du sammen med KOL-sygeplejersken eller med anden transport arrangeret af hospitalet.


Når du kommer hjem


Videre forløb


Kontakt

KOL-sygeplejerskerne

Dorte Wittendorff på tlf. 2964 6604.

Birgitte Blak Sørensen på tlf. 2964 6679.

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.

Revideret 13-09-2023