Her kan du læse om en række generelle oplysninger, som kan være nyttige for dig som patient. Disse informationer skal ses som et supplement til informationsmaterialet fra den behandlende afdeling.

Vi håber, at dit ophold på hospitalet bliver så godt og behageligt som mulig. Vi lægger stor vægt på at have en tæt dialog med dig om din sygdom og behandling. Det er derfor også vigtigt, at du fortæller os, hvis der er noget, vi kan gøre bedre. 


Praktisk information

Parkering og transport

Rygepolitik

Medbring kun det nødvendige

Spis i vores kantine

Hospitalskiosken

Log på det trådløse netværk

Brug mobiltelefonen med omtanke

Besøgstider


Din ret og pligt som patient

Patientsikkerhed

Identifikationsarmbånd

Se din journal

Tavshedspligt

Fortrolige oplysninger

Der kan opstå ventetid

Klagemuligheder

Erstatningsmuligheder


Få hjælp og rådgivning

Informationen

Få hjælp af en frivillig

Kontaktperson

Snak med hospitalspræsten

Region Midtjyllands Patientkontor


Kontakt

Se et kort over hospitalet

Regionshospitalet Horsens

Sundvej 30, DK-8700 Horsens
Tel. +45 7842 5000
Fax +45 7842 5199
Email: Send sikker mail eller post@horsens.rm.dk (ingen personfølsomme oplysninger!)

www.Regionshospitalet-Horsens.dk

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.