Om afsnittet

Vi modtager dig, hvis du har brug for at blive indlagt på grund af akut sygdom eller skader.

Når du bliver indlagt hos os, kommer du typisk fra enten:

Du kan være indlagt i Akutafdelingen i op til 48 timer. Efter din indlæggelse hos os, bliver du enten udskrevet og tager hjem eller flyttet til et andet sengeafsnit på hospitalet.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Afdelingens patientvejledninger

I Akutafdelingen har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger.

Din indlæggelse

Husk medicin

Det er vigtigt, at du tager din vanlige medicin med, hvis du har mulighed for det. Inhalationsmedicin og øjendråber er særligt vigtige.

Medicinen skal gerne være i sin originale indpakning.

Medbring også gerne din medicinliste og fortæl os, hvis der er noget medicin, som du ikke kan tåle.

Når du bliver indlagt

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, når du kommer. Nogle gange er der også en læge med til at tage imod dig.

Du bliver bl.a. spurgt om:

 • Hvordan du har det
 • Hvilke symptomer, du har.

Ud fra samtalen mellem dig og sygeplejersken og/eller lægen planlægger vi din indlæggelse og hvilke undersøgelser, du skal igennem.

Undersøgelserne kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Ultralydsundersøgelse
 • Røntgenundersøgelse.

Mens du er indlagt

Mad og drikke

Du henter selv mad og drikkevarer ved køkkenet. Du kan spise ved et af bordene uden for køkkenet eller tage maden med ind på din stue.

Hele døgnet kan du hente:

 • Sandwich
 • Smørrebrød
 • Frugtgrød
 • Kage
 • Yoghurt.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. overfølsomheder eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Uden for hovedmåltiderne er det altid muligt at få et mellemmåltid eller drikkevarer. Du eller din pårørende kan hente mad og drikke i køleskabene ved køkkenet.

Din kontakt med os

Du får tilknyttet én sygeplejerske i hver vagt, som er din kontaktperson. Der er vagtskifte tre gange i døgnet.

Sygeplejersken kender til dit forløb og kan hjælpe dig og dine pårørende med eventuelle spørgsmål.

Du kan opleve ventetid, når du skal tilses af en læge. Hvis der er andre akutte patienter, som er dårligere end dig, bliver de tilset først.

Du bliver typisk udskrevet eller flyttet til en anden afdeling på hospitalet inden for 12-48 timer. Vær opmærksom på, at pårørende ikke automatisk orienteres om flytning. De kan altid kontakte os for at få oplysninger om flytning.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Du bliver udskrevet, når vi vurderer, at du er klar til at komme hjem eller blive overflyttet til en anden afdeling. Indlæggelsestiden er forskellig alt efter, hvilken sygdom du har, og hvilken behandling, du har fået. 

Udskrivelse

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, laver vi et udskrivelsesbrev.

I udskrivelsesbrevet finder du:

 • Information om, hvor du har været indlagt
 • En kort beskrivelse af dit indlæggelsesforløb
 • Hvad der skal ske, når du kommer hjem
 • De aftaler du har lavet med os. 

Du kan gå ind og læse din journal med dit udskrivelsesbrev på sundhed.dk ca. tre dage efter, at du er blevet udskrevet. Vi sender også udskrivelsesbrevet til din egen læge.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Kontakt de første 24 timer

Hvis du får de samme symptomer, som du har været indlagt med, kan du kontakte os de første 24 timer efter din udskrivelse.

Du får et kontaktkort, når du bliver udskrevet. På kontaktkortet kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du får symptomer.

Til pårørende

Besøg

Du er velkommen til at komme på besøg på Akutafdelingen. Børn er også velkomne.

Aftal med personalet, hvis I kommer flere end tre på besøg på samme tid.

Besøgstider:

 • Alle dage: Kl. 08.00-22.00.

Mad og drikke

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad. Det er også muligt at købe mad fra kantinen på hospitalet. Vær opmærksom på at kantinen ikke har døgnåbent.

Overnatning

Du har mulighed for at overnatte på stuen, hvis der er brug for det. Tag fat i personalet, hvis du gerne vil overnatte.

Der er en briks på stuen, som du kan sove på. Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv redde din seng og tage sengetøjet af igen, inden du tager hjem. 

Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kommer og ser til patienten.

Din rolle som pårørende

Som pårørende kan du bidrage på mange måder. Vi vil gerne inddrage dig som medspiller i det omfang, du og din nærmeste ønsker det. Tal derfor med personalet om jeres ønsker og behov.

Vi opfordrer dig som pårørende til at deltage i stuegang og eventuelle undersøgelser.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt under stuegang
 • Stille spørgsmål.

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at vente udenfor, mens patienten modtager pleje.

Find vej

Parkering

Bus

Kontakt

Telefon

 • 78 42 52 19

Telefontid

Telefonen er åben døgnet rundt for akutte henvendelser.

Kontakt Afdelingsledelsen

Cheflæge: Klaus Birkelund Johansen

Kontakt Klaus, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Akutafdelingen 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 28 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug Indgang A og følg skiltning til Akutafdelingen.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send mail via borger.dk