Om afsnittet

Vi modtager dig, hvis det sundhedsfagligt vurderes at du har behov for akut indlæggelse.

Når du bliver indlagt hos os, kommer du typisk fra enten:

Du kan være indlagt i Akutafdelingen i op til 48 timer. Efter din indlæggelse hos os, bliver du enten udskrevet og tager hjem eller flyttet til et andet sengeafsnit på hospitalet.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Afdelingens patientvejledninger

I Akutafdelingen har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger.

Din indlæggelse

Husk medicin

Det er vigtigt, at du tager din vanlige medicin med, hvis du har mulighed for det. Inhalationsmedicin og øjendråber er særligt vigtige.

Medicinen skal gerne være i sin originale indpakning.

Medbring også gerne din medicinliste og fortæl os, hvis der er noget medicin, som du ikke kan tåle.

Når du bliver indlagt

Du bliver modtaget og undersøgt af personalet i afdelingen.

Du bliver bl.a. spurgt om:

 • Hvordan du har det
 • Hvilke symptomer, du har.

Ud fra samtalen mellem dig og sygeplejersken og/eller lægen planlægger vi din indlæggelse og hvilke undersøgelser, du skal igennem.

Undersøgelserne kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Ultralydsundersøgelse
 • Røntgenundersøgelse.

Mens du er indlagt

Mad og drikke

Der vil være mulighed for at få mad og drikkevarer i et af køkkenerne i afdelingen. Du kan spise ved et af bordene uden for køkkenet eller tage maden med ind på din stue.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. overfølsomheder eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Uden for hovedmåltiderne er det altid muligt at få et mellemmåltid eller drikkevarer. Du eller din pårørende kan hente mad og drikke i køleskabene ved køkkenet.

Din kontakt med os

Du får tilknyttet én sygeplejerske i hver vagt, som er din kontaktperson. Der er vagtskifte tre gange i døgnet.

Sygeplejersken kender til dit forløb og kan hjælpe dig og dine pårørende med eventuelle spørgsmål.

Du kan opleve ventetid, når du skal tilses af en læge og hvis du skal have udført undersøgelser samt have svar på disse.

Du bliver typisk udskrevet eller flyttet til en anden afdeling på hospitalet inden for 12-48 timer. Vær opmærksom på, at pårørende ikke automatisk orienteres om flytning. De kan altid kontakte os for at få oplysninger om flytning.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Du bliver udskrevet, når vi vurderer, at du er klar til at komme hjem eller blive overflyttet til en anden afdeling. Indlæggelsestiden er forskellig alt efter, hvilken sygdom du har, og hvilken behandling, du har fået. 

Udskrivelse

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, laver vi et udskrivelsesbrev.

I udskrivelsesbrevet finder du:

 • Information om, hvor du har været indlagt
 • En kort beskrivelse af dit indlæggelsesforløb
 • Hvad der skal ske, når du kommer hjem
 • De aftaler du har lavet med os. 

Du kan gå ind og læse din journal med dit udskrivelsesbrev på sundhed.dk ca. tre dage efter, at du er blevet udskrevet. Vi sender også udskrivelsesbrevet til din egen læge.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Kontakt de første 24 timer

Hvis du får de samme symptomer, som du har været indlagt med, kan du kontakte os de første 24 timer efter din udskrivelse.

Til pårørende

Besøg

Du er velkommen til at komme på besøg på Akutafdelingen. Børn er også velkomne.

Vær opmærksom på at din pårørende kan have brug for hvile og vis hensyn til de øvrige patienter der evt. ligger på samme stue.

Besøgstider:

 • Alle dage: Kl. 08.00-22.00.

Mad og drikke

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad. Det er også muligt at købe mad fra kantinen på hospitalet. Vær opmærksom på at kantinen ikke har døgnåbent.

Overnatning

Forhør dig hos personalet, om der er mulighed for overnatning.

Din rolle som pårørende

Som pårørende kan du bidrage på mange måder. Vi vil gerne inddrage dig som medspiller i det omfang, du og din nærmeste ønsker det. Tal derfor med personalet om jeres ønsker og behov.

Vi opfordrer dig som pårørende til at deltage i stuegang og eventuelle undersøgelser.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt under stuegang
 • Stille spørgsmål.

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at vente udenfor, mens patienten modtager pleje.

Find vej

Kontakt

Telefon

 • 78 42 52 19

Telefontid

Telefonen er åben døgnet rundt for akutte henvendelser.

Kontakt Afdelingsledelsen

Cheflæge: Klaus Birkelund Johansen

Kontakt Klaus, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Akutafdelingen 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 28 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug Indgang A og følg skiltning til Akutafdelingen.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk