Om afsnittet

Patienter vi observerer og behandler

Patienter indlagt på Intensiv har behov for speciel observation, behandling og pleje døgnet rundt.

Som pårørende skal du være forberedt på, at patienten er omgivet af meget udstyr og personale.

Patienten får tilknyttet en sygeplejerske som primær kontaktperson, samt en kontaktlæge. Vi holder tæt øje med patienten bl.a. på overvågningsskærme, hvor vi kan se f.eks. hjerterytme og blodtryk.

Det er vigtigt for os, at du og patienten føler jer trygge under indlæggelsen. Spørg os endelig, hvis der er noget I er i tvivl om.

Nogle patienter er indlagt i et par dage, mens andre er her gennem længere tid.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Afdelingens patientvejledninger

Hos Intensiv har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Før du kommer

Hvis det er muligt, må pårørende gerne medbringe følgende for patienten:

 • Patientens medicin
 • Toiletsager (dufte, creme osv.) for patienten
 • Personlige ejendele, f.eks. billeder af familie
 • Højtaler, så vi kan spille musik for patienten.

Vi opfordrer til at lade smykker og andre værdigenstande blive derhjemme.

Mens du er indlagt

Sengestue og faciliteter

Enestue med TV

Du ligger på enestue med TV og mulighed for at låne en iPad i afsnittet.

Teknisk udstyr

Der er meget teknisk udstyr på stuen og omkring patienten. Det tekniske udstyr er til stede for, at vi kan overvåge og behandle dig optimalt.

Hjælpemidler til kommunikation

Nogle patienter ligger i respirator, når de er indlagt på Intensiv. Når man ligger i respirator, har man et rør i halsen, som gør, at man ikke kan tale.

Vi har i stedet for mulighed for at kommunikere med dig via f.eks. iPad samt pege- og staveplader.

Dagens forløb

Du bliver observeret, behandlet og plejet hele døgnet.

Om dagen er der mange aktiviteter.

Det kan f.eks. være:

 • Personlig pleje
 • Mobilisering (f.eks. flytning af dig fra seng til stol)
 • Genoptræning med fysio- eller ergoterapeut.

Alle aktiviteter er en del af behandlingen. Det forebygger bl.a. lungebetændelse, tryksår og generel nerve- og muskelsvækkelse.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Vi er ofte afhængig af støtte og viden fra dig. 

Patientens tilstand gør, at det kan være svært at kommunikere ønsker og behov.

Du kender patienten og ved måske, at han/hun f.eks.:

 • Sover bedst på siden
 • Altid har det meget varmt
 • Hører dårligt på det ene øre.

Du kan også hjælpe os ved at fortælle om patientens sygehistorie og forløb op til indlæggelsen.

Er I flere pårørende, opfordrer vi til, at I koordinerer besøg og opdaterer hinanden på patientens forløb.

Din kontakt med os

Du er altid velkommen til at henvende dig til os. 

Som pårørende til en kritisk syg patient er det helt naturligt at have mange spørgsmål. Skriv evt. dine spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig. 

Aftal gerne, at en person i familien har den primære kontakt med os. Vi holder kontaktpersonen orienteret om væsentlige ændringer i patientens tilstand.

Spørg personalet, hvis du har brug for at få en samtale med en læge. 

Få mere information til pårørende på Intensiv her

Besøg

Fri besøgstid

Der er fri besøgstid. Vi ser dog gerne, at du undgår tidsrummet mellem 12.00-14.30 af hensyn til patienterne.

Besøg kan være en opmuntring for patienten, men det kan også være meget trættende. Vi foreslår derfor korte besøg med 1-2 personer ad gangen.

Kontakt altid personalet, inden du går ind på stuen.

Børn er velkomne

Børn er velkomne til at komme på besøg. 

Det er en god idé at forberede barnet, inden I kommer. Vi vejleder jer gerne, og vi tilbyder, at tale lidt med barnet inden det første besøg på stuen.

Aftal altid med os, hvis der kommer børn på besøg.

Mad og drikke 

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Udenfor åbningstiderne kan du købe mad i automaten ved kantinen.

Overnatning

Du har som nær pårørende mulighed for at få en opredning og overnatte hos patienten.

Ønsker du at overnatte hos patienten på stuen, aftaler du det med personalet i afsnittet.

Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kommer og ser til patienten.

Find vej

Kontakt

Telefon

 • Sekretær: 78 42 53 56

Telefontid: Hverdage fra 7.30 - 15.00.

 • Sygeplejekoordinator: 78 42 99 02

Telefontid: Telefonen er bemandet døgnet rundt.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp kontakt egen læge eller Lægevagten på tlf.: 70 11 31 31

Adresse

Intensiv  
Bedøvelse, Operation og Intensiv 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug indgang B og gå til destination B3.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send e-mail via borger.dk