Om afsnittet

Operationer vi udfører

Vi foretager operationer af børn og voksne patienter. Når du kommer hos os, er du henvist til operation fra en anden afdeling på hospitalet.

Du skal altid kontakte den afdeling, som har indkaldt dig, hvis du har spørgsmål til operationen eller skal melde afbud.

Afdelinger på hospitalet, som du kan blive henvist til operation fra:

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Bioanalytikere
 • Portører
 • Serviceassistenter.

Afdelingens patientvejledninger

I Bedøvelse, Operation og Intensiv har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til operation hos os, skal du have en henvisning. Du kan blive henvist af andre afdelinger på hospitalet.

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt til operation af den afdeling, som har henvist dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, sender vi brevet til dig som almindelig post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til operationen
 • Hvordan du skal forberede dig
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid.

Læs mere om henvisning og indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Eksempler på forberedelse:

 • Faste
 • Aftale transport til og fra hospitalet
 • Købe smertestillende medicin.

Vær opmærksom på, at din operation kan blive aflyst, hvis du f.eks. har glemt at faste.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Behageligt tøj og rene indesko
 • Hjælpemidler, som f.eks. briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Toiletsager, hvis du skal indlægges efter din operation
 • Evt. computer, læsestof eller anden underholdning.

Vi opfordrer dig til at pakke i en mindre taske og lade smykker og værdigenstande blive derhjemme.

Faste før operation

Husk at faste

Vær opmærksom på, at du skal faste før de fleste operationer.

Når du skal bedøves, skal din mavesæk være helt tom for at undgå opkastning under bedøvelsen. Det sikrer du ved at overholde fastereglerne inden operationen.

Du finder fastereglerne for din operation i den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. Læs det grundigt igennem.

Din operation bliver aflyst, hvis du ikke har overholdt reglerne om faste.

Tag din medicin som du plejer

Det er vigtigt, at du tager din medicin, som du plejer, med mindre du har fået noget andet at vide, da du var til forundersøgelse.

Du må gerne tage medicinen, selvom du faster. Den kan tages med en lille smule vand.

Dit operationsforløb

Når du ankommer

Mød op det rigtige sted

Du møder enten op til din operation:

 • Hos os i Operation og Opvågning
 • På det sengeafsnit, hvor du bliver indlagt efter operationen.

Du kan se i dit indkaldelsesbrev, hvor du skal møde op.

Når du ankommer, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen.

Tag plads i venteområdet. Vi henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Din mødetid er ikke den tid, du skal opereres. Du kan derfor opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå situationer, som kan give forsinkelser. Medbring derfor gerne noget læsestof, håndarbejde eller anden underholdning.

Du kan henvende dig til personalet, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Modtagelse

Vi henter dig, når det er din tur og fortæller dig om dagens forløb.

Du får udleveret operationstøj, som du skal skifte til, og du får tildelt et skab, hvor du kan låse dine ejendele inde. Vi opfordrer dig til at tage din mobiltelefon med ind

Vi tilser operationsstedet for at vurdere, om der skal fjernes hår. Vi stiller dig en række spørgsmål, f.eks.:

 • Hvornår har du sidst spist?
 • Hvornår har du sidst drukket?

Vi spørger desuden om dit fulde navn og CPR-nr., så vi kan sikre os, at du er den patient, vi forventer du er.

Du får anlagt en lille, tynd plastik nål på din håndryg, som vi bruger til at give dig medicin igennem.

Du kan hvile i sengen indtil du bliver kørt til operation.

Bedøvelse og operation

Du bliver hentet af en portør og kørt til en venteplads på operationsgangen. Derfra bliver du kørt eller går selv ind på operationsstuen. Her møder du en narkosesygeplejerske og operationssygeplejerske, som gør dig klar til operation. Har du ikke talt med lægen, som skal operere dig, inden du blev kørt til operationsgangen, kommer lægen og taler med dig, inden du bliver bedøvet.

Du bliver som udgangspunkt bedøvet som aftalt med den narkoselæge, du var til forundersøgelse ved.

Du kan læse mere om din operation i dit indkaldelsesbrev.

Efter operationen

Du bliver kørt til Opvågning, hvor en sygeplejerske tager imod dig. Sygeplejersken spørger ind til, hvordan du har det og vurderer dit behov for pleje og behandling.

Dit ophold i Opvågnigen kan vare fra ½ time til flere timer. Det afhænger af, hvordan du har det og hvilken operation, du har fået foretaget.

Efter dit ophold i Opvågningen, bliver du indlagt på et sengeafsnit i den afdeling, som har henvist dig til operationen.

Vi vurderer sammen med dig, hvornår du er klar til at blive flyttet til et sengeafsnit.

Vi opfordrer dig til selv at kontakte dine pårørende, når du er klar til det efter operationen.

Til pårørende

Besøg i opvågningen

Patienter i opvågningen har brug for langsomt og i eget tempo at vågne op efter bedøvelsen, mens personalet observerer og vurderer behov for smertestillende.

Derfor har du desværre ikke mulighed for som pårørende at følge med ind på Forberedelse og Opvågningen. Vi opfordrer jer til at sige på gensyn i vores ”KYS & KRAM ZONE”.

Kun i særlige tilfælde gives der mulighed for korte besøg af en pårørende. Det aftales individuelt med den sygeplejerske, der tager imod patienten i Forberedelse og Opvågning.

Ventetid

Som pårørende har du i ventetiden mulighed for at benytte venteområdet i forhallen, besøge vores kantine eller køre hjem.

Vores kantine i kælderen er åben:

kl. 7.45 - 9.30
kl. 11.15 - 13.30
kl. 17.30 - 19.00 (lukket fredag aften + i weekenden)

Læs om mad og drikke på hospitalet og se åbningstider.

Besked når patienten vågner

Patienterne opfordres til at medbringe deres egne mobiltelefoner, så de selv kontakter jer, når de er vågne igen.

Afhentning af patienten

Det er en stor hjælp, hvis du som pårørende kan afhente patienten.
Derfor beder personalet altid om telefonnummer og navn på den person, der skal hente.

Find vej

Kontakt

Telefon

 • 78 42 54 54

Telefontid:

 • Hverdage: Døgnet rundt
 • Lørdag: Kl. 8.00 - 18.00
 • Søndag: Lukket

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp kontakt egen læge eller Lægevagten på tlf.: 70 11 31 31

Adresse

Operation og Opvågning 
Bedøvelse, Operation og Intensiv 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug indgang B og gå til destination B2.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send e-mail via borger.dk