Om enheden

Sygdomme vi behandler

Vi er en enhed, som har fokus på at lindre gener og symptomer hos livstruende syge. Vi støtter dig og dine pårørende til at have det så godt som muligt.

Det kan f.eks. være, at du har en:

 • Kræftsygdom
 • Hjertesygdom
 • Lungesygdom
 • Nyresygdom
 • Leversygdom
 • Sygdom i hjerne- og nervesystem.

Vi ser patienter der bor i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommune.

Hjælp vi tilbyder

Det er forskelligt, hvilken slags hjælp du og dine pårørende har brug for. Vi tilbyder hjælp ved problemer og symptomer, som f.eks.:

 • Smerter, kvalme, vejrtrækningsbesvær og andre fysiske symptomer
 • Psykiske problemer, som f.eks. angst og depression
 • Sociale og familiære problemer
 • Åndelige og eksistentielle overvejelser
 • Støtte til pårørende, f.eks. i form af tilbud om samtale for pårørende med os.

Vær opmærksom på, at vi ikke erstatter kontakten med din egen læge og ikke kan komme ud til dig akut. Du kan kontakte os inden for vores telefontid, hvis du har brug for rådgivning eller støtte i en bestemt situation.

Faggrupper du møder

Du kommer til at møde forskellige faggrupper. Typisk møder du en læge og sygeplejerske.

Vi samarbejder tæt med dine øvrige kontaktpersoner i sundhedsvæsenet.

Det kan f.eks. være:

 • Din egen læge
 • Hjemmeplejen
 • Hjemmesygeplejersken
 • Hospitalsafdelinger.

Derudover kan du møde personale, som er under uddannelse samt frivillige.

Afdelingens patientvejledninger

I Enhed for Lindrende Behandling har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Dit forløb

Du bliver henvist til os

Du skal kontakte din egen læge for at drøfte, hvordan du bedst hjælpes i den situation, du er i lige nu. Bliver I enige om, at en henvisning til Enhed for Lindrende Behandling er det bedste for dig, henviser din læge dig til os.

Hvis du er indlagt på hospitalet, kan du også blive henvist til os. Det sker efter aftale mellem lægen på hospitalet, dig og din praktiserende læge.

Vi kontakter dig efter få dage og aftaler en tid med dig. Vi fortæller dig også lidt om vores team og hvem, der kommer ud til dig.

Forbered dig

Når du er blevet henvist, modtager du et brev fra os som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

Brevet indeholder et skema, som du gerne må udfylde, inden vi kommer. Du kan både udfylde det digitalt eller printe det ud og udfylde det.

Du og evt. dine pårørende må gerne tænke over, hvad du/I gerne vil drøfte med os, når vi kommer.

Din første samtale

Vi kommer en læge og en sygeplejerske hjem til dig til din første samtale. Din egen læge og hjemmesygeplejerske bliver også inviteret med.

Her taler vi om dit forløb og hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Hvis du har behov for det, aftaler vi et opfølgende hjemmebesøg.

Din videre kontakt med os

Efter din første samtale kan kontakten til os være på følgende måder:

 • Telefonisk
 • Besøg i eget hjem
 • I forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Hver gang du har haft kontakt med os, laver vi en ny aftale.

Få flere informationer om dit forløb i Enhed for Lindrende Behandling.

Indlæggelse

Det kan ske, at du får behov for at blive indlagt, mens du er tilknyttet os.

Der er flere muligheder, hvis du skal indlægges:

 • Du kan søge om åben indlæggelse på Regionshospitalet Horsens
 • Du kan blive indlagt på Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens
 • Du kan blive indlagt på et sengeafsnit i den afdeling, som du evt. stadig er tilknyttet.

Den sidste tid

Læs mere om typiske forandringer i de sidste levedøgn.

Støttemuligheder til patienter og pårørende

Det offentlige tilbyder forskellige støttemuligheder til uhelbredeligt syge.

Formålet med støtteordningerne er, at man ikke stilles økonomisk ringere, når man passes i eget hjem i forhold til, hvis man er indlagt på et hospital eller hospice.

Læs om støttemuligheder til uhelbredeligt syge

Til pårørende

Vi ved, det kan være hårdt at være pårørende til en alvorligt syg. Derfor har vi også fokus på dig, som er pårørende og ønsker at støtte og hjælpe dig til at magte situationen.

I forløbet vil vi gerne have et tæt samarbejde med dig som er pårørende. Vi ser dig som den vigtigste person for den syge.

Vi ønsker at inddrage din viden og erfaringer for at kunne skabe de bedst mulige rammer for et godt forløb.

Find vej

Kontakt

Telefon

Rådgivning, spørgsmål til behandling og afbud

 • 78 42 57 57

Telefontid:

 • Hverdage: Kl. 8-14

Vær opmærksom på, at vi ikke erstatter kontakten med egen læge og ikke kan komme ud til patienten akut.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp kontakt egen læge eller Lægevagten på tlf.: 70 11 31 31

Adresse

Enhed for Lindrende Behandling  
Regionshospitalet Horsens 
Søllingsvej 11
8700 Horsens

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send e-mail via borger.dk