Om afsnittet

Indlæggelse i Sengeafsnit for Kvindesygdomme

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. Hvis det er en planlagt operation, kan du se i dit indkaldelsesbrev, hvor lang tid du skal forvente at være indlagt.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal opereres eller have behandling, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde 
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som for eksempel briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Behageligt tøj og hjemmesko
 • Eventuelt computer, læsestof eller anden underholdning.

Vi opfordrer dig til at pakke i en mindre taske og til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme. 

Afdelingens patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som vil tage godt imod dig og vise dig til rette i afdelingen.

Sengestue og faciliteter

Du får din egen stue med eget toilet og bad.

På stuen er der:

 • Mulighed for overnatning for pårørende
 • Fjernsyn.
I afsnittet er der:
 • Fælles opholdsstue.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Læs mere om wi-fi på hospitalet.

Mad og drikke

Du får tre daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover er der eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 8.00-8.45
 • Frokost: Kl. 11.45-12.30
 • Eftermiddagskaffe: Køkkenet servere kage/brød 
 • Aftensmad: Kl. 17.15-18.15
 • Aftenkaffe.

Du kan hele døgnet hente kolde og varme drikke ved opholdsstuen.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

Der er stuegang i afsnittet hver dag i dagtimerne, dog ikke i weekenden. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling eller om du er klar til at komme hjem. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det.

Vi forsøger at tilrettelægge hverdagen, så du møder de samme sygeplejersker og læger, så vidt det er muligt.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Se også den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling.

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i Klinik for Kvindesygdomme eller hos din egen læge.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk. På sundhed.dk finder du en oversigt over rådgivning og tilbud hos patientforeninger:

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med personalet, hvis der kommer børn.

Mad og drikke 

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad.

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Udenfor åbningstiderne kan du købe mad i automaten ved kantinen.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål.

Find vej

Kontakt og find vej

Telefon

Telefon til sengeafsnittet

Tlf. 78 42 99 01

Telefontid: Telefonen er åben døgnet rundt.

Afbud eller spørgsmål til dit besøg

Sekretær: Tlf. 78 42 66 44

Telefontid: Mandag-onsdag 9-12 og torsdag-fredag 10-12.

Adresse

Sengeafsnit for Kvindesygdomme 
Kvindesygdomme og Fødsler 
Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30B
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug Indgang B og gå til destination B4.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os via borger.dk (hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk