Om klinikken

Behandling i Hjerteklinik 2

I Hjerteklinik 2 behandler vi dig, der har hjertesvigt. Hjertesvigt er nedsat pumpefunktion af hjertet.

Behandlingen af hjertesvigt omfatter mange forskellige tiltag, og for at sikre bedst mulig behandling, er det vigtigt med regelmæssig kontrol.

Hjerteklinik 2 tilbyder:

 • Tæt opfølgning efter behov med fast kontaktperson
 • Henvisning til træning ved fysioterapeut
 • Undervisning og vejledning om sygdommen
 • Kontrol og regulering af den medicinske behandling og kontrol af blodprøver
 • Vejledning om kost, rygning og motion
 • Telefonkonsultation
 • ICD-café for patienter med ICD-pacemaker
 • Mulighed for telemedicinsk konsultation.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Lægesekretærer.

Afdelingens patientvejledninger

I Medicinsk Afdeling har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger.

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme i behandling hos os, skal du have en henvisning.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til første konsultation. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til konsultationen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du eventuelt skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Du må gerne tage en pårørende med.

Inden du kommer, skal du eventuelt skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du ankommer, skal du gå til destination A6 og skanne dit sundhedskort på ankomststanderen.

Tag plads i venteområdet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til en konsultation hos en sygeplejerske. 

Til konsultationen vil vi:

 • Tale om din sygdomshistorie og de symptomer du oplever
 • Planlægge dit forløb i klinikken ud fra dine behov.

Kontroltider

Til kontroltiderne vil vi:

 • Måle dit blodtryk, puls og vægt
 • Give dig svar på blodprøver
 • Tale om dine symptomer
 • Tale om bivirkninger til medicinen og evt. justere din medicin
 • Tale om, hvordan du har det.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Hjerteklinik 2, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan for eksempel være hos din egen læge.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Hvis du har en kronisk sygdom

Nogle sygdomme er kroniske. Det betyder, at du skal gå til behandling og kontrol hos os resten af livet. Vi planlægger dit forløb i samarbejde med dig, så det giver mening for dig og dit liv.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Kontakt til Medicinsk Afdeling

Se vores kontaktoplysninger her

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Hjerteklinik 2
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30  
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug indgang A og gå til destination A6.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk