Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

På Hjertemedicinsk Sengeafsnit modtager vi patienter med hjertelidelser. Vi modtager patienter, som kommer direkte til sengeafsnittet døgnet rundt. Derudover modtager vi patienter internt fra andre afdelinger og fra hjerte- og hjertekirurgiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.

Vi undersøger og behandler alle former for hjertesygdom hos voksne, f.eks.:

 • Blodprop i hjertet
 • Hjertesvigt
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Besvimelse
 • Lungeødem og lungestase
 • Før og efter by-pass operation
 • Før og efter hjerteklapoperation
 • Før og efter ballonudvidelse
 • Blodprop i lungen
 • Betændelse ved hjerteklapperne
 • Opstart af visse typer hjertemedicinsk behandling.

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for.

Akut Hjerteklinik

I Akut Hjerteklinik modtager vi patienter med mistanke om akut opstået hjertesygdom. Vi sikrer en god og hurtig behandling uden unødig indlæggelse.

En sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent vil tage imod dig, og du vil blive undersøgt af en læge. På baggrund af forskellige observationer og undersøgelser af hjertet, vil lægen beslutte dit videre forløb, som eksempelvis kan være:

 • Indlæggelse på Hjertemedicinsk Sengeafsnit
 • Forløb i Hjerteklinik 1 eller 2
 • Afslutning uden yderligere opfølgning.

Akut Hjerteklinik er åben dagligt fra kl. 7.30-15.00 og ligger ved Hjertemedicinsk Sengeafsnit.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper, eksempelvis:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Serviceassistenter
 • Sekretærer.

Du kan derudover møde sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever og ambulancebehandlerelever, der har opgaver alt efter, hvilken uddannelse de tager, og hvor langt de er i deres uddannelse.

Afdelingens patientvejledninger

I Medicinsk Afdeling har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger.

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, bliver du modtaget af en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, som fortæller dig om dit forløb.

Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, kvalitet i behandlingen, og at du føler dig tryg under indlæggelsen. God information, samtale og partnerskab er derfor vigtige forudsætninger under din indlæggelse. Har du særlige ønsker, forslag, ros eller ris, er du meget velkommen til at henvende dig til os.

Sengestue og faciliteter

Vi har plads til 18-23 patienter fordelt på en- og to-sengsstuer. Der er toilet og bad til hver stue.

Der er fjernsyn på stuerne.

Vi har en stor dagligstue, hvor du kan have socialt samvær med dine medpatienter og pårørende.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Læs mere om brug af mobil og wifi.

Mad og drikke

Du får tre daglige hovedmåltider, mens du er indlagt.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 8.00-9.00
 • Frokost: Kl. 11.30-12.15
 • Aftensmad: Kl. 17.00-17.45.

Du kan hele døgnet hente kolde og varme drikke ved køkkenet.

I hverdagene går vores ernæringsassistent rundt på afsnittet med en mad- og drikkevogn, og vi kan hele døgnet servere forskellige mellemmåltider.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Har du et væskeskema eller et kost- og væskeskema, skal alt mad og drikke, du indtager, noteres derpå.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting. Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger, f.eks. blodprøver og skanning
 • Genoptræning
 • Hvile
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

Der er stuegang på hverdage ca. fra kl. 9.30 til kl. 15.00. Pårørende er meget velkomne til at deltage i stuegang. Om aftenen og i weekender er der stuegang efter behov.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling, eller om du er klar til at komme hjem. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det.

Vi forsøger at tilrettelægge hverdagen, så du møder de samme sygeplejersker og læger, så vidt det er muligt.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • Kontrol
 • Hvilken medicin, du skal tage derhjemme
 • Hvad du skal gøre, hvis du får smerter eller forværring i din tilstand
 • Evt. videre behandling andre steder.

Se også den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling.

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i en af vores klinikker eller hos din egen læge.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk. På sundhed.dk finder du en oversigt over rådgivning og tilbud hos patientforeninger:

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid. I dagtiden foregår der mange aktiviteter, som eksempelvis stuegang, tilsyn ved fysio- og ergoterapeuter, prøver og undersøgelser, som kan forstyrre besøg.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen. 

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med personalet, hvis der kommer børn.

Mad og drikke 

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad.

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Udenfor åbningstiderne kan du købe mad i automaten ved kantinen.

Overnatning

Du har mulighed for at overnatte hos patienten efter aftale med personalet.

Gaver

Du må gerne have gaver med til patienten. Det er ikke tilladt at medbringe planter eller blomster, der står i jord på grund af risikoen for skadelige jordbakterier.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Det er muligt for dig at deltage online til stuegang og samtaler, hvis du ikke har mulighed for at komme ind på hospitalet.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål.

Find vej

Kontakt

Kontakt til Medicinsk Afdeling

Se vores kontaktoplysninger her

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Hjertemedicinsk Sengeafsnit
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug Indgang A og gå til destination A8.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os via borger.dk (hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk