Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

På Medicinsk Sengeafsnit 1 behandler vi patienter med lungesygdomme, mave- og tarmsygdomme og almene medicinske sygdomme.

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. I dit indkaldelsesbrev kan du se, hvor lang tid du skal forvente at være indlagt.

Medicinsk Dagsafsnit

Medicinsk Dagsafsnit ligger i forlængelse af Medicinsk Sengeafsnit 1. Medicinsk Dagafsnit varetager opgaver, som er visiteret af en speciallæge, og som omfatter patienter, der ikke kræver indlæggelse på sengeafsnittet. Det kan være patienter, der skal:

 • Have intravenøs behandling
 • Til opfølgning efter indlæggelse med COVID-19
 • Have foretaget drænage fra lunge eller mave.

Dagsafsnittet er åbent alle hverdage fra kl. 07.30-15:30.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper, eksempelvis:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Farmakonomer
 • Serviceassistenter
 • Diætister
 • Lægesekretærer.

Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal have behandling, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde 
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

I nogle tilfælde kan det være, at du skal faste eller sikre, at du har relevant smertestillende medicin hjemme.

Derudover kan det være godt at have aftalt hjemtransport.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som for eksempel briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Behageligt tøj og hjemmesko
 • Eventuelt computer, læsestof eller anden underholdning.

Vi opfordrer dig til at pakke i en mindre taske og til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme. Du må gerne anvende dit private tøj under indlæggelsen.

Afdelingens patientvejledninger

I Medicinsk Afdeling har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger.

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, bliver du modtaget af en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, som hjælper dig på plads på en sengestue.

Sengestue og faciliteter

Vi har 25 sengepladser fordelt på en- og fler-sengsstuer. På fler-sengsstuerne deler du toilet og bad med dine medpatienter.

Der er fjernsyn ved hver seng på stuerne.

Der er en opholdsstue, hvor du kan spise dine måltider.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Læs mere om brug af mobil og wifi.

Mad og drikke

Du får tre daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover er der eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 8.00-8.55
 • Frokost: Kl. 11.30-12.15
 • Aftensmad: Kl. 17.00-17.55.

Du kan hele døgnet hente kolde og varme drikke ved opholdsstuen. Vi har altid frisk frugt, og der serveres forskellige mellemmåltider i løbet af dagen.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting.

Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Hvile
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

Stuegang starter ca. kl. 9.15 på hverdage og forløber hen til først på eftermiddagen. Om aftenen og i weekender er der stuegang efter behov.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling, eller om du er klar til at komme hjem. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det.

Stuegang foregår som udgangspunkt på stuerne under hensyn til diskretion i forhold til andre patienter. Der vil dog altid være mulighed for samtale i enerum.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig om den videre plan for din behandling og hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • Kontrol
 • Hvilken medicin, du skal tage derhjemme
 • Hvad du skal gøre, hvis du får smerter
 • Evt. videre behandling andre steder.

Se også den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling.

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i en af vores klinikker eller hos din egen læge.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk. På sundhed.dk finder du en oversigt over rådgivning og tilbud hos patientforeninger:

Til pårørende

Besøg

For at sikre, at der er ro og rum til pleje og behandling af de indlagte patienter, er vores besøgstider:

 • kl. 9.00-11.00
 • kl. 14.00-16.00
 • kl. 19.00-20.00.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen.

I tilfælde af alvorlig kritisk sygdom kan I aftale andre besøgstider med personalet.

I tilfælde af isolation skal I henvende dig til personalet ved ankomst. Så bliver I informeret om, hvilke forholdsregler der er.

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med personalet, hvis der kommer børn.

Gaver

Du må gerne tage gaver med til patienten. Vi frabeder dog, at patienten får alkohol.

Det er ikke tilladt at medbringe planter eller blomster, der står i jord på grund af risikoen for skadelige jordbakterier. Vær også opmærksom på, at blomster med stærk duft, kan være meget generende for vores lungepatienter.

Mad og drikke 

I vores køkken, som er ved opholdsstuen, har du mulighed for at købe mad og spise sammen med patienten.

Det er også muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Udenfor åbningstiderne kan du købe mad i automaten ved kantinen.

Overnatning

Det er som udgangspunkt ikke muligt for dig at overnatte hos patienten.

Er patienten alvorligt syg eller i kritisk tilstand, kan pårørende blive tilbudt medindlæggelse, hvor den pårørende får en seng på sengestuen og 3 måltider om dagen. 

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. Der er mulighed for at deltage online, hvis du ikke har mulighed for at komme ind på hospitalet.

Du kan som pårørende hjælpe med, at:

 • Høre, hvad der bliver sagt
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål.

Find vej

Kontakt

Kontakt til Medicinsk Afdeling

Se vores kontaktoplysninger her

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Medicinsk Sengeafsnit 1
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug indgang A og gå til destination A8.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os via borger.dk (hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk