Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

På Medicinsk Sengeafsnit 2 behandler vi patienter med ældresygdomme og almene medicinske sygdomme.

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for. I dit indkaldelsesbrev kan du se, hvor lang tid du skal forvente at være indlagt.

Faggrupper du møder

Når du kommer i afsnittet, møder du forskellige faggrupper:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Sygehjælpere
 • Sekretærer
 • Diætister
 • Serviceassistenter.

Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde 
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om henvisning og indkaldelse.

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager
 • Hjælpemidler, som for eksempel briller eller høreapparat, hvis du bruger det
 • Behageligt tøj og hjemmesko
 • Eventuelt computer, læsestof eller anden underholdning.

Vi opfordrer dig til at pakke i en mindre taske og til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme. 

Afdelingens patientvejledninger

I Medicinsk Afdeling har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger.

Mens du er indlagt

Modtagelse

Når du kommer, bliver du modtaget af en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent, som hjælper dig på plads på en sengestue.

Sengestue og faciliteter

Vi har 19 sengepladser fordelt på en- og tosengsstuer. Alle stuer har store og rummelige badeværelser med plads til diverse hjælpemidler, hvis du har behov for det.

Der er tv på stuerne.

Vi har et stort fællesrum med skøn udsigt over fjorden. Vi forsøger at samle patienterne til fælles måltider i dagligstuen.

Der er gratis wifi i afsnittet. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Læs mere om brug af mobil og wifi.

Mad og drikke

Du får tre daglige hovedmåltider, mens du er indlagt. Derudover er der eftermiddags- og aftenkaffe hver dag.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 8.00-8.45
 • Frokost: Kl. 12.00-12.45
 • Eftermiddagskaffe: Kl. 14.00-15.00
 • Aftensmad: Kl. 17.30-18.15
 • Aftenkaffe: Kl. 20.00-21.30.

Du kan hele døgnet hente kolde og varme drikke ved opholdsstuen.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Dagens forløb

I løbet af en dag foregår der mange forskellige ting. Det kan for eksempel være:

 • Stuegang
 • Pleje og medicinering
 • Undersøgelser i andre afdelinger
 • Genoptræning
 • Hvile
 • Samtale med læge og sygeplejerske.

Stuegang

Der er stuegang i afsnittet hver dag i dagtimerne, dog ikke i weekenden. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling, eller om du er klar til at komme hjem. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det.

Vi forsøger at tilrettelægge hverdagen, så du møder de samme sygeplejersker og læger, så vidt det er muligt.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • Kontrol
 • Hvilken medicin, du skal tage derhjemme
 • Hvad du skal gøre, hvis du får smerter
 • Evt. videre behandling andre steder.

Se også den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk.

I brevet kan du finde information om:

 • Dit sygdomsforløb
 • Den behandling, du har fået hos os
 • Resultatet af dine undersøgelser
 • Eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling.

Opfølgning

Vi aftaler med dig, om du skal til opfølgning efter din indlæggelse. Du kan komme til opfølgning i en af vores klinikker eller hos din egen læge.

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk. På sundhed.dk finder du en oversigt over rådgivning og tilbud hos patientforeninger:

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid. Vi ser dog gerne, at du undgår tidsrummet 12.00-14.00 og igen efter kl. 21.00 af hensyn til patienterne.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen.

Kommer I flere pårørende på én gang, kan besøget med fordel foregå i opholdsstuen, hvis patienten ligger på en to-sengsstue.

Børn er velkomne

Børn er meget velkomne til at komme på besøg. Aftal gerne med personalet, hvis der kommer børn.

Gaver

Du må gerne tage gaver med til patienten. Vi frabeder dog, at patienten får alkohol.

Det er ikke tilladt at medbringe planter eller blomster, der står i jord på grund af risikoen for skadelige jordbakterier.

Mad og drikke 

Du har mulighed for at købe mad i afdelingen til halv pris. Kommer I flere pårørende på én gang, kan I med fordel købe mad i hospitalets kantine, da vi prioriterer, at der er mad nok til patienterne.

Én medindlagt pårørende kan spise med patienten i afdelingen gratis.

Det er muligt at købe mad i kantinen eller kiosken på hospitalet. 

Udenfor åbningstiderne kan du købe mad i automaten ved kantinen.

Overnatning

Du er velkommen til at overnatte på stuen, hvis patienten ligger på en en-sengsstue. Aftal altid overnatning med personalet. Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kommer og ser til patienten.

Ligger patienten på en to-sengsstue, er det ikke muligt for dig at overnatte.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe patienten med at forberede spørgsmål.

Som pårørende er du en stor ressource, som vi ønsker at inddrage så meget som muligt, for at skabe bedre forløb under indlæggelsen og efter udskrivelsen. Du kan støtte patienten på flere måder. Mange patienter, især ældre patienter, kan blive utrygge og forvirrede under indlæggelser på hospitalet og derfor hjælper din tilstedeværelse med at skabe tryghed.

Du er meget velkommen til at hjælpe med praktiske opgaver under dit besøg, f.eks.:

 • Hente drikkevarer
 • Hjælpe under måltider
 • Hjælpe med at registrere væske- og kostindtag (gul seddel på bordet).

Udvælg én primær kontaktperson

Vi ønsker, at I blandt de pårørende udvælger én primær kontakt. Alt information fra afdelingens side vil gå til den primære kontakt og vi beder om, at de øvrige pårørende indbyrdes taler med kontaktpersonen.

Information til pårørende om aftenen og i weekender

Der er mindre fremmøde af personale i aftenvagter (kl. 15-23) og weekendvagter, og personalet har derfor ikke tid til at give information til pårørende.

I tilfælde af akut forværring vil personalet naturligvis kontakte den primære kontaktperson og stå til rådighed for at give information.

Find vej

Kontakt

Kontakt til Medicinsk Afdeling

Se vores kontaktoplysninger her

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Adresse

Medicinsk Sengeafsnit 2
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug indgang A og gå til destination A8.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os via borger.dk (hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk