At være pårørende

Pårørende - familie og andre nære personer - spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har helt naturligt et ønske om at følge vores liv tæt.

Når en patient har behov for hjælp til at klare sin livssituation og hverdag, påvirker det ikke udelukkende patienten, det handler om, men også de pårørende.

I Ortopædkirurgien sætter vi stor pris på samarbejdet med patient og pårørende. Vi oplever, at pårørende er en betydningsfuld og vigtig samarbejdspartner, som vi ønsker at værdsætte og finder det derfor meget vigtigt at have et tæt, tillidsfuldt og ordenligt samarbejde på patientens præmisser.

Formål med pårørendepolitikken

Formålet med pårørendepolitikken er at skabe og udvikle et værdifuldt fundament for godt samarbejde mellem patient, pårørende og personale, med respekt for den enkelte patients ret til selvbestemmelse. Et godt samarbejde, der skal have fælles mål til gavn for den enkelte patient.

Patientens selvbestemmelsesret

Som voksen patient har man ret til at bestemme og tage ansvar for eget liv. Det betyder, at man som udgangspunkt selv bestemmer, i hvilket omfang man ønsker at inddrage pårørende.

Personalet er underlagt tavshedspligt, hvilket kan have betydning for, i hvilket omfang pårørende bliver inddraget. Hvis patienten har fravalgt inddragelse af en eller flere pårørende, vil personalet ikke kunne videregive personfølsomme oplysninger til dem.

Relationen til patienten

Det er relationen til patienten, der er afgørende for, hvem der er pårørende. Pårørende kan være både forældre, ægtefælle, samlever, søskende, børn, børnebørn, en god ven, naboen eller en helt anden i patientens netværk. Voksne patienter vælger selv, hvem der skal informeres eller inddrages i hele eller dele af patientens liv/livssituation.

I Ortopædkirurgien anerkender vi, at det kan være svært at være pårørende. Det har stor betydning, at personalet støtter op omkring pårørende via dialog.

Forventninger og rollefordeling

Fundamentet for et godt og respektfuldt samarbejde bygger på en klar og tydelig forventingsafstemning og en klar aftalebaseret rollefordeling mellem patient, pårørende og personale.

Pårørende er ofte både følelsesmæssigt og praktisk involveret i patientens liv og kan i kortere eller længere perioder føle et stærkt pres i forhold til deres rolle. Det har derfor stor betydning, at der løbende er mulighed for en forventningsafstemning, hvor pårørende og personalet bliver tydelige omkring, behandling, pleje og service, og hvilke forventninger parterne har til hinanden i samarbejdet.

Værdier i det gode samarbejde

I Ortopædkirurgien lægger vi meget vægt på respekt, tillid, åbenhed, ordentlighed og ligeværdighed i det gode samarbejde mellem patient, pårørende og personale.

Fra politik til praksis

Pårørendepolitikken skal omsættes til virkelighed i praksis i Ortopædkirurgien. Det gør vi ved, at pårørendepolitikken er tilgængelig på hospitalets hjemmeside under Ortopædkirurgi. Du kan som patient og pårørende altid få adgang til at læse afdelingens konkrete tilgang til pårørendepolitikken.

Pårørendepolitikken er tilgængelig via link i Ortopædkirurgiens indkaldelsesbreve og patientvejledninger. Du/I kan som patient og pårørende forvente, at vi som personale tager dialog med jer omkring jeres og vores forventninger til samarbejdet allerede fra første kontakt ved f.eks. indlæggelse til udskrivelse og overgang til primærsektor.

Vi vil dokumentere indgåede forventningsafstemninger og aftaler i patientjournalen, således at vi som personale kan imødekomme og indfri forventninger i det omfang, der er aftalt.

Kvalitetsmåling

I Ortopædkirurgien vil vi løbende holde øje med, om vi lever op til målsætningerne for pårørendesamarbejdet "på patientens præmisser" via kvalitetsmålinger.

Kontakt

Telefon

Spørgsmål til behandling, afbud eller ændring af tid

  • Sekretær: 78 42 72 16

 Telefontid:

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 9.00-12.00
  • Onsdag: lukket

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp kontakt egen læge eller Lægevagten på tlf.: 70 11 31 31

Kontakt Afdelingsledelsen

Cheflæge: Karsten Krøner
Chefsygeplejerske: Birgitte Bigom

Kontakt Karsten eller Birgitte, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Ortopædkirurgisk Klinik 
Ortopædkirurgi
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30  
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug indgang A og gå til destination A3.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send e-mail via borger.dk