På indlæggelsesdagen skal du

På dagen efter indlæggelsen/udskrivelsesdagen skal du

På udskrivelsesdagen skal du